Прошлое время в турецком языке + видео обзор

Урок 9

Словарь урока

Прошедшее категорическое время (-tı/-dı)

Прошедшее категорическое время обозначает завершенные, законченные до момента речи факты прошлого. Чаше всего переводится на русский язык глаголом совершенного вида («сделал», «сказал», «прочитал»), но может называть и действия, соответствующие глаголу несовершенного вида. Прошедшее время может передавать как однократные, так и многократные действия.

Прошедшее время на -tı / -dı обозначает действия, которым сам говорящий был свидетелем.

Образование форм прошедшего времени происходит так: к основе глагола сначала присоединяется ударный аффикс прошедшего времени tı (ti tu tü) или dı (di du dü) в соответствии с законом гармонии согласных, а затем личные аффиксы.

Çalışmak
Ben çalış + tı + m
Sen çalış + tı + n
O çalış + tı
Biz çalış + tı + k
Siz çalış + tı + nız
Onlar çalış + tı + lar

gitmek
git + ti + m
git + ti + n
git + ti
git + ti + k
git + ti + niz
git + ti + ler

konuşmak
konuş + tu + m
konuş + tu + n
konuş + tu
konuş + tu + k
konuş + tu + nuz
konuş + tu + lar

Oynamak
Ben oyna + dı + m
Sen oyna + dı + n
O oyna + dı
Biz oyna + dı + k
Siz oyna + dı + nız
Onlar oyna + dı + lar

dinlemek
dinle + di + m
dinle + di + n
dinle + di
dinle + di + k
dinle + di + niz
dinle + di + ler

okumak
oku + du + m
oku + du + n
oku + du
oku + du + k
oku + du + nuz
oku + du + lar

gülmek
gül + dü + m
gül + dü + n
gül + dü
gül + dü + k
gül + dü + nüz
gül + dü + ler

Упражнение 9.1. Образуйте утвердительную форму глаголов прошедшего видимого времени.

Girmek, dönmek, istemek, sevmek, yüzmek, söylemek, dinlenmek, seyretmek, susmak.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.2. Переведите на русский язык.

Okudun, sevdik, dinlendiniz, telefon ettim, oynadılar, seyrettik, konuştum, istedim, yazdınız, baktım, geldin, söylediler, yaptı, bekledik, verdin, anladım, çalıştılar, gittik, anlattınız.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.3. Напишите предложения, используя глаголы, данные в скобках, в утвердительной форме прошедшего видимого времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.4. Выберите подходящее по смыслу местоимение.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.5. Ответьте на вопросы.

Прошлое время в турецком языке

ТЕМА: В магазине одежды
Giyim mağazasında

Чтобы легче запомнить цвета:

alалый
beyaz; akбелый
griсерый
kahverengiкоричневый
kırmızıкрасный
lacivertсиний
maviголубой
pembeрозовый
sarıжелтый
siyah; karaчерный
turuncuоранжевый
yeşilзеленый

Упражнение 9.6. Прочитайте диалог.

Bir gün arkadaşım Sultanle bir mağazaya gittik. Mağaza Taksimde. Orada sadece bayan eşyaları satıyor. Birlikte mağazaya girdik.
— Buyrun efendim. Hoş geldiniz! Nasıl yardımcı olabilirim?
— Bana bir elbise ve kazak lâzım.
— Elbise ve kazaklar ikinci katta, efendim. Buyrun ben göstereyim.
— Bu mavi çizgili elbiseyi deneyebilir miyim?
— Tabii ki.
— Hayır, olmadı. Bir beden büyük mümkün mü?
— Tabii ki.
— Bu tamam. Nasıl güzel görünüyor mu? Yakıştı mı?
— Bu çok güzel oldu. Sana da yakıştı.
— Tamam o zaman bunu alıyorum.
— Birde şu gri kazağı istiyorum.
Sultan eşyalarını aldı ve biz mağazadan çıktık.

Вопросительная и отрицательная формы
прошедшего категорического времени

При образовании отрицательной формы прошедшего времени («я не ходил», «я не читал») к основе глагола сначала присоединяется отрицательный аффикс ma / me, затем аффикс прошедшего времени / , а потом личные окончания.

Gitmek
Ben git + me + di + m
Sen git + me + di + n
O git + me + di
Biz git + me + di + k
Siz git + me + di + niz
Onlar git + me + di + ler

oynamak
oyna + ma + dı + m
oyna + ma + dı + n
oyna + ma + dı
oyna + ma + dı + k
oyna + ma + dı + nız
oyna + ma + dı + lar

В образовании вопросительной формы участвует вопросительная частица mı (mi, mu, mü), которая пишется отдельно от глагола, поставленного в форму прошедшего времени.

Ben gittim mi?
Sen gittin mi?
O gitti mi?
Biz gittik mi?
Siz gittiniz mi?
Onlar gittiler mi?

oynadım mı?
oynadın mı?
oynadı mı?
oynadık mı?
oynadınız mı?
oynadılar mı?

Konuştum mu?
Konuştun mu?
Konuştu mu?
Konuştuk mu?
Konuştunuz mu?
Konuştular mu?

güldüm mü?
güldün mü?
güldü mü?
güldük mü?
güldünüz mü?
güldüler mi?

Вопросительно-отрицательная форма складывается из отрицательной и вопросительной форм.

Ben gitmedim mi?
Sen gitmedin mi?
O gitmedi mi?
Biz gitmedik mi?
Siz gitmediniz mi?
Onlar gitmediler mi?

Упражнение 9.7. Образуйте отрицательную форму глаголов прошедшего категорического времени.

Beklemek, okumak, dinlenmek, dönmek, anlatmak, yazmak, sormak, istemek, yardım etmek.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.8. Образуйте вопросительную форму глаголов прошедшего категорического времени.

Temizlemek, susmak, yıkamak, söylemek, bakmak, seyretmek, kalkmak, sevmek, gelmek.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.9. Напишите данные предложения в отрицательной форме прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.10. Напишите предложения, используя глаголы, данные в скобках в отрицательной форме прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.11. Напишите предложения, используя глаголы в отрицательной форме прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.12. Напишите предложения, используя глаголы, данные в скобках в вопросительной форме прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.13. Напишите подходящие по смыслу формы прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.14. Составьте предложения, используя формы прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.15. Задайте вопрос в форме прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.16. Дайте положительный и отрицательный ответы, используя формы прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.17. Напишите предложения в отрицательной форме прошедшего категорического времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 9.18. Прочитайте текст.

Nermin

Nermin Amerika’ da doğdu. Orada küçük bir şehirde büyüdü. Altı yaşında okula başladı. Fakat liseye gidemedi. Çünkü onun ailesi çok fakirdi. On üç yaşına geldiğinde Прошлое время в турецком языкеçalışmaya başladı. Bir ayakkabı fabrikasının montaj atölyesinde çalıştı.

Nermin on yedi yaşına geldiğinde, onun ailesi Türkiye’ ye taşındı. Önce Konya şehrine yerleştiler. Ondan sonra İstanbul şehrine taşındılar. Nermin Amerika’ dan ayrılırken Прошлое время в турецком языкеçok mutlu değildi. Çünkü Nermin’in Amerika’da arkadaşları vardı. Fakat şimdi o öz vatanındaydı. Nermin önce Türkçe’ yi güzel konuşamadı. Geceleri Türkçe çalıştı. Gündüzleri bir fabrikada çalıştı.

Nermin çok çalıştı. O şimdi Türkçe’ yi çok güzel konuşuyor. Geceleri hâlâ çalışıyor fakat o şimdi daktilo çalışıyor. Nermin sekreter olmak istiyor. Nermin artık Amerika’yi çok özlemiyor, çünkü o şimdi çok mutlu ve yeni arkadaşları var. Nermin geleceğine umutla bakıyor Прошлое время в турецком языке. Mutluluklar Nermin!

Ответьте на вопросы:

Источник

Турецкое прошедшее время. Падежи

Последний урок нашего курса посвящен прошедшему времени в турецком языке. За прошедшее время отвечает паровозик dı / tı.

На этом урок можно было бы и закончить ☺

Но мы добавили в него еще 2 падежа, которые расширят и украсят нашу речь.

А так же, в виде бонуса увидим, как просто построить сложносочиненные предложения.

Итак, за прошедшее время отвечает паровозик dı / tı по схеме на 4: dı di du dü / tı ti tu tü.

Вот на что нужно обратить внимание, так это на наши аффиксы сказуемости (скажем так, на наши личные окончания у глагола) – это не уже привычные нам yim, sin, siniz, yiz и т.д., а немного другие (т.н. аффиксы второй группы ):

Benyaptı m (yap + tı + m)Я сделал
Senyaptı n (yap + tı + n)Ты сделал
Oyaptı (yap + tı)Он сделал
Bizyaptı k (yap + tı + k)Мы сделали
Sizyaptı nız (yap + tı + nız)Вы сделали
Onlaryaptı lar (yap + t ı+lar)Они сделали

Отрицание самое обычное и привычное

Основа глагола + ma / me + показатель времени + афф. сказуемости (для прошедшего времени)

Ben gelmedim. – Я не пришла. (gel + me + di + m)
Sen sormadın. – Ты не спросил. (sor + ma + dı + n)
Siz yapmadınız. – Вы не сделали. (yap + ma + dı + ınız)

Вопрос

А вот при вопросе коротенький аффикс сказуемости 2-ой группы решили не отделять от основы, и получаем:

основа глагола + аффикс + вопросительная частичка mı

Sen geldin mi? – Ты пришел?
Siz yaptınız mı? – Вы сделали?

Давайте потренируемся в упражнении 1.

Теперь нам осталось выучить два падежа турецкого языка.

Как мы будем отвечать на вопросы Кого? ( Kimi?) Что? ( Neyi?).

Нужный нам паровозик Вы уже увидели:

i, ı, u, ü – на согласную

yi, yı, yu, yü – на гласную

И поняли, что работает по гармонии гласных на 4.

Kimi görüyorsun? – Кого ты видишь? (görmek – видеть )
Senin kız kardeşini. – Твою сестру. (kız kardeş + in + i: сестра + твоя + винительный падеж)

Этот падеж мы употребляем только когда речь идет о конкретных вещах, единственных в своем роде (планета Земля), названий и имен собственных (Маша, город Москва, роман «Война и Мир»), с указательным местоимением (вон ту книгу), с личным притяжением (мою ручку).

В остальных случаях перед словом просто ставится неопределенный артикль bir и падеж не требуется. Сравните:

Neyi görüyorsun? – Что ты видишь?
Araba yı gürüyorum. – Я вижу машину. (araba + yı: машина + винительный падеж)
Bir araba görüyorum. – Я вижу машину. (какую-то машину вообще – без паровозика yi)
O kalem i versene! – Дай вон ту ручку! (kalem – ручка : kalem + i, vermek – давать, sene – побудительное наклонение, можно и просто сказать ver – дай )

Важная информация

По-турецки слово «это» можно сказать тремя способами в зависимости от удаленности предмета.

bu – это, этот, эта (используем, когда можем дотянуться до предмета рукой)

şu – то, тот, та (когда мы указываем рукой на не очень далеко находящийся от нас предмет)

о – не только местоимения «он», «она», «оно», но и «вон то», «вон тот», «вон та».

Поэтому при фразе – «Дай мне вон ту ручку» мы говорим «O kalem i versene!»

Bir kalem versene! – Дай мне ручку (какую-нибудь).

Тренировка – это великая сила! Так что давайте ею и воспользуемся: упражнение 2.

Последний падеж нам нужен, чтобы отвечать на вопросы:

Чем? При помощи чего? (для транспорта «на чем»?) ( Neyle?)

Нужные нам паровозики работают по гармонии гласных на 2:

la, le – на гласную
yla, yle – на согласную

Ben kalem le yazıyorum. – Я пишу ручкой. (kalem + le, yazmak – писать)
Ben otobüs le gidiyorum. – Я еду на автобусе (автобусом). (otobüs + le)
Ben senin le geliyorum. – Я иду с тобой. (sen + in + le)

benimleсо мной
seninleс тобой
onunlaс ним
bizimleс нами
sizinlec вами
onlarlaс ними

Еще раз пару приседаний в виде упражнения 3.

В виде бонуса мы хотим расширить Ваши предложения и познакомить Вас с некоторыми союзами в турецком языке:

С этими союзами предложения строятся соответственно русской логике, только не забываем ставить глагол в конец.

Ben telefonumu aldım, onu aramak için. – Я взял мой телефон, чтобы ему позвонить.
(Ben telefon + um + u al + dım, o + n + u aramak için)

Предложение можно построить также как и в русском, но грамотнее главную часть предложения увести в конец:

Вот теперь точно все!

Главное, сделайте все упражнения в рамках этой темы урока.

Дальше Вы без проблем сможете сами двигаться по турецкому языку.

Мы заложили в Вас самые нужные и полезные базовые знания. Выстроили у Вас в голове четкую и понятную схему турецкого языка.

Возвращайтесь к курсу несколько раз и каждый раз Вы будете узнавать для себя что-то новое: новое слово, новое выражение, новая подсказка для новой темы и т. д.

Мы будем рады слышать Вас на наших разговорных мини-курсах по турецкому языку, где мы разговорим Вас на турецком языке в рамках этого курса. Записаться на курс.

Хотите заговорить в рамках этого урока и перевести теорию в практику?

Источник

Урок 20. Система сложных времен (продолжение)

Словарь урока

Будущее-прошедшее время (-acaktı/-ecekti)

Будущее-прошедшее время называет действия, которые были запланированы на будущее, но по каким-либо причинам не осуществились. На русский язык формы этого времени могут переводиться словами «собирался», «собирался было», «намеревался», «должен был» и т.п.

Упражнение 20.1. Напишите предложения в утвердительной форме будущего-прошедшего времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 20.2. Напишите предложения в утвердительной форме будущего-прошедшего времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 20.3. Напишите предложения в отрицательной форме будущего-прошедшего времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 20.4. Напишите предложения, употребляя глаголы, данные в скобках, в вопросительной форме будущего-прошедшего времени.

Прошлое время в турецком языке

Упражнение 20.5. Задайте вопрос к выделенным словам в форме будущего-прошедшего времени.

Прошлое время в турецком языке

Система сложных времен
ФормаОпределенный
имперфект
Преждепрошедшее
время
Утвер-
дитель-
ная
форма
Ben geliyordum
Sen geliyordun
O geliyordu
Biz geliyorduk
Siz geliyordunuz
Onlar geliyorlardı
Ben gelmiştim
Sen gelmiştin
O gelmişti
Biz gelmiştik
Siz gelmiştiniz
Onlar gelmişlerdi
Отри-
цатель-
ная
форма
Ben gelmiyordum
Sen gelmiyordun
O gelmiyordu
Biz gelmiyorduk
Siz gelmiyordunuz
Onlar gelmiyorlardı
Ben gelmemiştim
Sen gelmemiştin
O gelmemişti
Biz gelmemiştik
Siz gelmemiştiniz
Onlar gelmemişlerdi
Вопро-
ситель-
ная
форма
Ben geliyor muydum?
Sen geliyor muydun?
O geliyor muydu?
Biz geliyor muyduk?
Siz geliyor muydunuz?
Onlar geliyorlar mıydı?
Ben gelmiş miydim?
Sen gelmiş miydin?
O gelmiş miydi?
Biz gelmiş miydik?
Siz gelmiş miydiniz?
Onlar gelmişler miydi?
ФормаПрошедшее
неопределенное
время
Будущее
прошедшее
время
Утвер-
дитель-
ная
форма
Ben gelirdim
Sen gelirdin
O gelirdi
Biz gelirdik
Siz gelirdiniz
Onlar gelirlerdi
Ben gelecektim
Sen gelecektin
O gelecekti
Biz gelecektik
Siz gelecektiniz
Onlar geleceklerdi
Отри-
цатель-
ная
форма
Ben gelmezdim
Sen gelmezdin
O gelmezdi
Biz gelmezdik
Siz gelmezdiniz
Onlar gelmezlerdi
Ben gelmeyecektim
Sen gelmeyecektin
O gelmeyecekti
Biz gelmeyecektik
Siz gelmeyecektiniz
Onlar gelmeyeceklerdi
Вопро-
ситель-
ная
форма
Ben gelir miydim?
Sen gelir miydin?
O gelir miydi?
Biz gelir miydik?
Siz gelir miydiniz?
Onlar gelirler miydi?
Ben gelecek miydim?
Sen gelecek miydin?
O gelecek miydi?
Biz gelecek miydik?
Siz gelecek miydiniz?
Onlar gelecekler miydi?

Неопределенные местоимения

В турецких грамматиках выделяется группа слов, которая при переводе на русский язык может быть обозначена как «неопределенные местоимения», хотя перевод этих слов в русском языке может соответствовать различным частям речи и классам слов. Турецкие неопределенные местоимения могут принимать аффиксы падежей, если того требует глагольное управление.

Словообразовательный аффикс -gın/-kın

Источник

Урок 15. Прошедшее длительное время в турецком языке или определенный имперфект

Приветствую тебя мой дорогой читатель. Мы продолжаем изучение прошедшего времени. В рамках этого урока рассмотрим прошедшее длительное время в турецком языке или определенный имперфект. Не люблю я эти заумные выражения, но что делать, велосипед уже придумали до нас. 😊
Замечу, что данное время относится к составным временам.

Давайте, сначала немного общей теории для скрупулезных. Что же такое определенный имперфект или прошедшее длительное время в турецком языке?

Определенный имперфект

Определенный имперфект в малоупотребительном удар­ном варианте аффикса образуется прибавлением к форме на — yor недостаточного глагола i (mek), (который самостоятельно не употребляется) в прошедшем категорическом времени (с ним мы уже познакомились в уроке №14). То есть i (mek) в прошлом времени принимает форму i (di). Напомню, что с формой прошедшего категорического времени употребляются личные аффиксы II группы. Итак, полная конструкция выглядит следующим образом: yapıyor idim (я делал), gelmiyor idiniz (вы не приходили), konuşabiliyor idik (мы могли разгова­ривать).

Ну а теперь попроще и поближе к реальности.

Употребительная повествовательная форма определенного имперфекта

В невопросительных формах употребительным является безударный вариант определенного имперфекта (действие длящееся в прошлом), который об­разуется прибавлением к форме на — yor аффикса прошедше­го категорического времени di и, затем, личных аффиксов II группы. Ударение имеет те же особенности, что и в форме настоящего времени на — yor, а аффикс di и стоящие за ним слоги личных аффиксов оказываются безударными.

ЛицоЕд. числоМн. число
1-еalı́yordum я бралgezemíyorduk мы не могли гулять
2-еyapmı́yordun ты не делалgidebilíyordunuz вы могли уйти
3-еbeklíyordu он ждалvérmiyorlárdı они не давали

В 3-м лице мн. числа возможны два варианта:

1) с допол­нительным ударением на аффиксе lar в препозиции к аффиксу di: veríyorlárdı.

2) с безударным аффиксом lar в постпози­ции к аффиксу di: veríyordular.

В вопросительной форме употребляется описанный выше ударный вариант, хотя в речи ударение, связанное с аффиксом DI и личными аффиксами, может ослабевать.

Вопросительная форма определенного имперфекта

В вопросительной форме вопросительная частица , которая после— yor меняется на mu, ставится перед недостаточным глаголом в прошедшем категорическом времени i (di), при этом основа i в последнем переходит в у, а сам недостаточный глагол переходит согласно закону гармонии в ydu: söylüyor mu + idik = söylüyor muyduk? (разве мы говорили?).

ЛицоЕд. числоМн. ннсло
1-еsöylǘyor muydúm?
разве я говорил?
bulámıyor muydúk?
разве мы не могли найти?
2-еgélmiyor muydún?
разве ты не приходил?
arayabilíyor muydunúz?
разве вы могли искать?
3-еkalı́yor muydú?
разве он оставался?
tútmuyorlár mıydı?
разве они не держали?

В турецком языке есть очень интересный нюанс, на который стоит обратить особое внимание:

Если предложение содержит несколько однородных сказуемых аффикс — di и личный аффикс употребляется обычно только в конце предложения, относясь одновременно и ко всем предыдущим формам.

Например: Biz akşam ye­meği yiyor, konuşuyor, eğleniyorduk, — Мы ужинали, разгова­ривали и танцевали. Как видите аффикс — di и личный аффикс присоединен только к сказуемому eğlenmek.

Это правило применяется и к другим составным временам.

В фор­ме определенного имперфекта глаголы, которые обозна­чают процесс, не предусматривающий предела в своем проте­кании (непредельные глаголы), выражают действие, длящееся в прошлом:
Dün akşam babamla konuşuyordum. O zaman kapı çalındı. — Вчера вечером я разговаривал со своим отцом. В это время постучали в дверь.

А глаголы, которые обозначают процесс, направленный к пределу и исчерпывающий себя в его достижении (предельные глаголы) обозначают действие, прибли­жающееся к завершению:
Güneş batıyordu, — Солнце заходило.

Определенный имперфект наиболее типичен для представле­ния действия в виде некоторого продолжающегося или развора­чивающегося процесса, на фоне которого происходит другое дей­ствие: Önümüzden bir taksi geçiyordu. Ömer taksiyi durdurdu ve biz şehrin merkezine gittik. — Перед нами проезжало такси. Омер ос­тановил такси и мы поехали в центр города.

Обращаю твое внимание на то, что при указании временных рамок протекания действия все­гда употребляется прошедшее категорическое время, а не опреде­ленный имперфект (процесс, длящийся некоторое время в прошлом).

Например: Babam bu fabrikada çalışıyordu. — Мой отец работал на этом заводе.
Но: Babam bu fabrikada otuz beş yıl çalıştı. — Мой отец проработал на этом заводе тридцать пять лет.

Прошедшее длительное время в турецком языке, как мы видим образовать и применять достаточно просто. Впереди нас ждут уроки, в которых мы рассмотрим еще несколько форм прошедшего времени.

Дополнительный материал

Некоторые значения, передаваемые исходным падежом, и управляющие им слова

Исходный падеж, образующийся при помощи аффикса — (n) dan (согласный n появляется при прибавлении данного аффикса к аффиксу принадлежности, если последний оканчи­вается на гласную), может обозначать:

Исходным падежом управляют некоторые глаголы: bir kimseden, bir şeyden korkmak (бояться кого-либо или чего-либо), bir kimseden, bir şeyden bahsetmek, konuşmak, söz etmek (говорить, разговаривать о ком-либо, чем-либо).

Bir şeyden ol­mak и bir şeyden etmek означает соответственно «лишиться» и “лишить» чего-либо.

Исходным падежом управляют следующие послелоги: son­ra (после), önce (до), dolayı (вследствие), ötürü (вследствие), be­ri (начиная с), itibaren (начиная с), fazla (сверх, более).

Аффикс исходного падежа входит в состав многих наре­чий: şimdiden (отныне, уже сейчас), önceden (заранее), gerçek­ten (действительно), eskiden (раньше), çoktan (давно уже), son­radan (впоследствии), birden (вдруг), yeniden (снова), şakadan (в шутку), şakacıktan (в шутку).

Для закрепления материала предлагаю прочитать небольшие рассказы к данному уроку. Читать.

Обороты и выражения

Suya düşmek — потерпеть неудачу, крах
Sıkıntı çekmek — испытывать трудности
Bir şey yapmak zorunda olmak — быть вынужденным сделать что-либо

Для закрепления материала, домашнее задание с упражнениями скачайте здесь.
Ответы к упражнениям скачайте здесь.

Всего доброго и успехов в учебе!
С уважением, Юлия Ященко.

Источник

Видео

Урок 29. Прошедшее время на -dı. Часть 1. Турецкий с нуля

Урок 29. Прошедшее время на -dı. Часть 1. Турецкий с нуля

Турецкий язык. Урок 30. Увиденное прошедшее время. Görülen geçmiş zaman

Турецкий язык. Урок 30. Увиденное прошедшее время. Görülen geçmiş zaman

Прошедшее время в Турецком языке.

Прошедшее время в Турецком языке.

Урок 7. Турецкий язык за 7 уроков для начинающих. Прошедшее время. Елена Шипилова

Урок 7. Турецкий язык за 7 уроков для начинающих. Прошедшее время. Елена Шипилова

Прошедшее время в турецком языке. Был, была, были. Запись вебинара

Прошедшее время в турецком языке. Был, была, были. Запись вебинара

GEÇMİŞ ZAMAN - прошедшее время в турецком языке (полностью)❗️✅ #türkçe #турецкийязык

GEÇMİŞ ZAMAN - прошедшее  время в турецком языке (полностью)❗️✅  #türkçe #турецкийязык

Аудио урок №11/РУС «Прошедшее время». Турецкий для начинающих

Аудио урок №11/РУС «Прошедшее время». Турецкий для начинающих

Турецкий язык - прошедшее время (miş'li geçmiş zaman - di'li geçmiş zaman)

Турецкий язык - прошедшее время (miş\'li geçmiş zaman - di\'li geçmiş zaman)

Турецкий язык. Урок 19. Прошедшее категорическое время.

Турецкий язык. Урок 19.  Прошедшее категорическое время.

Турецкий язык с нуля. Урок №12 Простое прошедшее время

Турецкий язык с нуля. Урок №12 Простое прошедшее время
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.