Разработки уроков алтайского языка + видео обзор

Урок алтайского языка
материал (2 класс)

Разработки уроков алтайского языка

Урок алтайского языка для 2 класса «Эрмекте состордин колбузы»

Скачать:

Предварительный просмотр:

Тема: Эрмекие состордин колбузы.

Уроктын амадузы: Эрмек керегинде билерине тайанып, эрмекте состордин колбузын табарына таскадар.

Jединетен турулталар, ол тоодо текши уреду эдилгелер:

Јаны билгир алар (познавательный): ӱренчиктер эрмекти ле бӧлӱк сӧстӧрди ылгаштырып, эрмекти бичиир ээжилерине тайанып эрмекте состордин колбузын билип алар; чокым ϳартамалду каруу берерге, бойынын шӱӱлтезин керелеерге ӱренип алар;

Колбу тударыныҥ (коммуникативный): диалогты откурип ле куучындажып турган кижини угуп билер, бойынын сананганын айдып, айтканын керелеп, керектин (иштин) једим – једикпезин јартап билер, кажы ла кижиде бойынын шуултези болор аргалу ла бар деп билери.

Уренчиктин кӧгӱс – кӧрӱмиле, ӧзӱмиле колбулу (личностный): уредуге jакшы куун – тапту болоры, уредуниҥ учурлузын билери.

Уроктын будуми: Јаҥы билгирлер алар урок.

Тузаланар эдимдер: бичик, тетрадь, проектор, компьютер.

Уроктын болуктери ле олордын амадулары

Текши уреду эдилгелер

Уренчиктерди уренерине ууламjылаары

— уренчик урокто 1акшы куун-тапту иштеер айалга тозоори, текши уреду эдилгелерге белетеери

Урокко белетеништи корор, орток куучын откурер.

Јакшылыкту кунле кару балдар, айылчылар.

Ар-буткенде кун бар. Кун чалып бойынын изу чокторыла jерди jылыдып, изидип jат. Бугун бу куннин чогы бистин класска jедип слерди jылыдып, урокто иштеерге бийик куун-санаа берзин.

Тышкары jылдын кандый ойи?

Кус келгениле ар-буткенде кандый кубулталар болуп jат?

Уредучинин айтканын угар, будурер.

Кундер соойт, кыскарат, агаштардын jалбрактары саргарат…

Уредулу ишке белетенип билер, бойынын иштенер jерин ару – чек тудары. Регулятивный, бойын уренчик деп билери, уренерге куунду болоры (личностный).

Ару бичииринин минутазы.

Бис бугун кустин куулгазын телекейине атанарыс. Је барардаҥ озо тетрадьтарды ачып, бӱгӱнги кӱнниҥ числозын бичип алактар.

Кус деп состо угулуп турган табышты таныгар: тунгак туйук, эжерлу.

Ненин учун бу табыш тунг,

Кандый танык темдектеп jадыс? jjjjj

Айдарда ару бичиринде Кк таныкты бичип ийектер.

Айтканыста шуулт угулып jат.

Уредучинин сурактарына каруу берип диалог куучынга туружар (коммуникативный)

Уреду амадулар тургузары.

— уроктын темазын ла амадулар айдар айалгалар тозоори

Кӧлдор ӧҥи карарды

Кӧс эригер кӱс келди.

Jаланда турган ак кайын

Jараш jайды туженет.

Jаныскан анда белгелеп,

Куску jараш ойди коруп эрмек мен чумдедим.

Эрмекти кычырып ийектер.

келди jаражай алтайыма кӱс

тургускан эрмегим чын ба jок по?

Меге чын эрмек тургузарга болужыгар?

Алтайыма jаражай кус келди.

Состорди бойынын jерине тургузып ийеристе эрмекте не керегинде айдылган jарт боло берди бе, jок по?

Айдарда, урокто бис слерле кожо не керегинде куучындажарыс? J

Состорди кычырып jастыралар табары.

Эрмек jаан таныктан башталар, учында точка турар. Эрмекте сотор бой бойыла колболу боло керек. Кандый бир jетиру эдип турар керек.

Эрмекте состорди бойынын jерине тургузып ийеристе не керегинде айдылганы jарт боло берди

Эрмек, эрмекте состордин колбузын.

Урокто уреду иштин амадузын тургузып билери.

Видео: Алтайский язык. Урок № 1. АлфавитСкачать

Алтайский язык. Урок № 1. Алфавит

Видео: Алтайский язык | как говорят алтайцыСкачать

Алтайский язык | как говорят алтайцы

Ÿредучинин берген тегин ле уур сурактарына кару берери, бойы сурактар тургузары.

Амадуга јединер ишти темдектеери.

Бӱгӱн урокто бис слерле кожо кӱстиҥ куулгазын телекейине атанып, эрмек дегени не эске алынып, башка – башка јакылталар ажыра эрмекте состор канайда колболыжып турганынын јажыттарын ачарыс, уч турултазында кажы ла кижи бойыныҥ ижин шиндеп, баалар.

Тургускан амадуларга 1едерге иштеери

— билгирлерин теренжидип,1аны билгирлер алар айалга тозоори

Эрмекти бичип алактар.

Эрмектин тос члендери деп нении айдар? Кандый сурактарга кару берип jат?

Баштаачы ла айдылаачыны таап ийектер.

Баштаачынын айдылаачыга кандый сурак тургустыбыс?

Эрмекте тос члендердин колбузын не ажыра кордис?

Эмди коруп ийектер баштаачы ла айдылаачы оско состорло канайда колболыжып jат.

Баштаачыны кандый сос jартап jат? Бу соско сурак тургузыгар.

Айдылаачыны кандый сос jартап jат. Эрмекте ончо состорго сурак тургустыс па?

Айдарда состор ончозы бой-бойыла колболу ба?jjjjj

Источник

Разработки уроков по алтайскому языку и литературе

Скачать:

Предварительный просмотр:

Уроктыҥ темазы : « Синтаксисты катап кӧрӧри»

Тургускан ӱредӱчи: Уванчикова А.А.,

Курайдын орто ӱредӱлӱ школыныҥ алтай тил ле литературанын ӱредӱчизи.

Тема: Синтаксисты катап кӧрӧри.

Уроктыҥ тӧс амадулары:

— Ӱренген бедренишке ле тӱндештируге тайанып «колбожып бӱткен, биригип бӱткен » деп ондомолдорло таныштырары

— балдарды сананарына, бедиренерине, бойын ла нокорлорин баалап билерине темиктирери

— тилин суурине, оныла оморкоорына, онын байлыгын jылыйтпаска таскадары

Текши ӱредӱ эдилгелердиҥ турултазы:

-ӱренчик бойыныҥ алдына ӱредӱ амаду тургузып, ого jединер аргаларды темдектеп билери;

— Чӱмдемелде кӧдӱрилген сурактыҥ куруузын табып, беирлген материалды чике ондоор;

-Бӱдӱрген ишке чокым темдек тургузып, бойыныҥ аргаларын чокымдаары

Ӱренчиктиҥ ӧзӱмиле колбулу турулталар:

-ӱренчиктердиҥ кӧгӱс- санаазын байыдары;

-Jаны билгирлер аларына белен, jилбиркек ӱренчик таскадары;

-Башка-башка jетирулерле иштеп билери

Предметле колбулу турулталар:

— эрмектиҥ грамматика тӧзӧгӧзин чын табып, јартап билери;

— сӧсколбуда тӧс лӧ камаанду сӧстӧрди таап, олордыҥ колбошкон эп-аргазынсурактардыҥ болужыла јартап алары;

-эрмектерди амадузыла, эчеҥи члендериле ылгаштырып, кыйгылу эрмекти ӱнле кӧргӱзип, укташ ччлендӱ эрмекте токтой тӱжер темдектерди тургузып, айдылар амадузыла башка-башка учурлу эрмектердиҥ учында темдектерин чын тургузып билери.

Тӧс ондомолдор : синтаксис, эрмек, сӧсколбу.

Уроктыҥ бӱдӱми: Билгирди бириктире кӧрӧрдиҥ урогы.

Тузуланатан jепселдер : видеоматериал, слайдтар, карточкалар.

(текши ӱредӱ эдилгелер)

1.Ӱренчиктерди ӱренерге ууламjылаары(мотивация к учебной деятельности)

Амадузы : бала ӱредӱге jӱткиирине таскадары

— Jакшылыкту таҥла, кару ӱренчиктер.

-Кажы ла кижи jанында отурган нӧкӧриле кол колдоҥ тудужып, агару кӱӱн-санаала эзендежип, јылу сӧстӧр бой-бойыгарга кӱӱнзеп ийигер.

«Ӧҥдӧрдиҥ телекейи» деп видеоролик коргӱзер.

-Мен слерге бийик кӱӱн-санаа, ачык јол, бийик једимдер кӱӱнзейдим.

— Нӧкӧрлӧрӧрдиҥ jылу сӧстӧри слерди бӱгӱнги кӱнниҥ учына jетире ӱйдешсин.

« Кичинек суучактан ϳаан суулар будер.

Кичинек ϳенулерден ϳаан ϳедимдер башталар!»

Балдар бойынын эзендешкен состорин акту куун-санаазынан нокорлорине чыгара айдып, кол колдон тудужат.

Ӱренчиктер ӧҥдӧрди талдап, ӧмӧликтерге бӧлинер.(2 ӧмӧлик)

Балдарга токыналу атмосфера тозоп, бой- бойына аjарынкай, нак болорына, ишке jарык куун-санаалу, кирерине уландырары.

Видео: Алтайский язык. Урок № 2. Приветствие.Скачать

Алтайский язык. Урок № 2. Приветствие.

Видео: Алтайский язык. Урок № 5. Знакомство. Часть 3.Скачать

Алтайский язык. Урок № 5. Знакомство. Часть 3.

Бойы башкарынар ТӰЭ

Амадузы: ӱренчиктиҥ санаазын алган билгирди чокымдаарына белетеери

Јакылта. Тест бӱдӱрер.

Ӱренчиктер тест бӱдурет, уроктыҥ темазын бедирейт.

Бӱдӱрген ижин катап тундеп кӧрӧт.

уренчиктердин jедикпестери, jедимдери тема аайынча костин алдында.

3. Ӱредӱ амаду тургузары

Амадузы: уур кӱчсинип турган сурактарын табып, оны тӱзедерине ууламjылаары

-Балдар, сананып ийигер- бу чыгып келген сурак уроктын амадузы болор бо, jок по?

-Jакшы балдар. Бу амадудан уроктын темазын чыгарып алыгар. Чын, теманы тетрадька бичигер.

ЭОР кӧргузер, теманы эске алындырар.

Јакылталар бӱдӱрер: Берилген эрмектерди кӧргузу аайынча ылгагар.

менин шуугенимле болзо…

менин ондогонымла… (jараар)

(уренчиктер нени билерин куучындайт)

уренчиктин озумиле колбу эдер

4. Тургузылган амадуга ϳединери.(реализация поставленной задачи на урок)

Амадузы: Уредянин амадузын тургузаары, амадуга тузалу эп- аргаларыла план аайынча иштеери.

Уредучи балдарга башка-башка вариантту алгоритм берет. Темдектезе, ол уренер бичикте болор.

Уренчиктер 2 омӧликте иштейт.

Jакылталар бядярип, билгирин теренжидет.

Кажы ла яренчик ондогонын jетирет.

Jакылтаны кычырып, ондоп алары.

Jакылта аайынча иштеп билери. Бойы ижин шиндеери. Jастыразын тязедери. Турултага jединери Jаны билгирин быжулаары. Кажы ла уренчик ондогонын jетирери

Тцрцл тилиле jайым куучынданып билерине, тилинин керектязин билип, бастыра jяряминде тузаланып jярерине яредери (Л).

эп-аргалар бедирери. (П);Кожо, jаба иштеери- коммуникацияга экелет.

5. Тургузылган амадуга jединерине иштеери

Амадузы: jаны алган билгирле тузаланары

— сӧзлик сӧстӧрдиҥ учурын jартаары:

Сӧзликтеҥ чечектердиҥ алтай ла орус аттарын бичиири.

-Jакшы балдар. Айдарда кандый туп шуултеге келерис?

-созликте иш будурери

-состордин лексический учурын табары

Jаны билгирлер алар эдилгелер, бойын башкарынар

6. Билгирди быжулаары

Амадузы: билгирди тузаланары

-Јакылталарды анаҥ ары бӱдӱрер.

— омоликте иш одот. Тетрадька бичип бой-бойын баалаары (Пр 1)

Jаны билгирлер алар эдилгелер, бойын башкарынар

7. Билгирин такып бириктире корори

Амадузы: билгирди тузаланып, чыныктырары

-Эмди айдып ийигер, бу алган jаны билгирерди кайда тузаланар аргар бар?

Айткан карууларыс калас артпазын деп, нокорорло кожо jуруктан башка-башка эп-аргала буткен адалгышту сосколбулар бичип ийигер.

-бойына эжер табып иштеери (Пр1)

jаны билгирлер алар эдилгелер, колбу тударынын эдилгелери,

8. Бӱдӱрген ишти, билгирлерди баалаары ла чокымдаары

Амадузы: билгиринин кемин, амадуга jедингенин, уроктон кандый куун-санаалу артканын jетирери

-Балдар, кемде кандый темдек болгонын бойын быжулаар карточкадан коруп, ижерди темдектегер.

-Эмди, балдар, менин айткан шуултемди учына jетиригер:

Урокто тургузылган амаду…

Ол амадуга jединдис…иштеп.

Видео: Алтайский язык. Урок № 7. Цифры.Скачать

Алтайский язык. Урок № 7. Цифры.

Видео: Изучаем алтайский язык онлайнСкачать

Изучаем алтайский язык онлайн

-бойына темдек тургузат

-балдар берилген суракка кару бергилейт.

Колбу тударынын эдилгелери, jаны билгирлер алар эдилгелер

Источник

Конспект урока по алтайскому языку на тему

Уроктыҥ темазы: Укташ члендер

Уроктыҥ амадулары: укташ члендер керегинде билип алары, олорды схемала кӧргӱзери;

-ӱренчиктердиҥ бичиир ле оос куучын-эрмегин темиктирери;

— урокто эрчимдӱ иштеерине таскадары.

Уроктыҥ бӱдӱми јаҥы билгир берер урок

Урокто тузаланар јепселдер схема, таблица, јуруктар

Уроктын турган аайы

1 Урокко белетеер ӧй.

Аркада кызылгат быжа берди. Аркада кызылгат, бороҥот, уй-

Јылу эзин чечектердиҥ јараш

Јылу, эрке эзин чечектердин јараш јыдын экелет.

Библиотекада бичиктер кычыргам. Библиотекада бичиктер, газеттер, журналдар кычыргам.

— Эрмектер бой-бойынаҥ незиле аҥыланат?

— Карарткан сӧстор эрмектиҥ кандый члендери болор?

1-кы эрмекте кызыдгат, бороҥот, уй-јиилек бир член болор. Нениҥ учун дезе олор тӱҥей суракка каруу берет. Тӱҥей суракка каруу берип, јаҥыс сӧскӧ баштанып турган эрмектиҥ члендерин укташ член деп айдар. Эрмектиҥ тӧс тӧ, эчеҥи де члендери укташ болор. Ол эрмек-куучында укташ члендер тоолоп айткан ӱнле айдылып јат, бой-бойыла ӱннниҥ болужыла биригет. Бичикте укташ члендерди запятойлор бӧлийт.

3.Јаҥы теманы быжулаары.

Р/т. бӱк 21, 38таскаду

91 таскаду (оосло бӱдӱрер).

Уулчак кастар, такаалар, пӧтӱктер азырайт.(Укташ баштаачылар).

Ӱренчиктер школдо бичинет, кычырат, јуранат.(Укташ айдылаачылар).

Малчы койлорды чӧлдӧ, кобыларда, кырларда кӱдет. (Укташ айалгалар).

Амыраар ӧйдӧ ӱренчиктер театрга, циркке, концертке барат.(Укташ толтыраачы).

Јалаҥда кызыл, кӱреҥ,ак, кара ӧҥдӱ аттар отоп јӱри. (Укташ јартаачылар).

Таҥынаҥ иш.(творческий иш)

*Јуруктарды тузаланып, эрмектер тургузар. Укташ члендерин табар.

*Укташ айдылаачылар кожуп,эрмектерди јетире бичигер. (3 бала карт043Eкаларла иштеп јат)

Кызычак бичип јат, кычырып јат, јурап јат. Аҥчыны сескен тийиҥ кыймыктанбас, табыштанбас, маҥтабас. Кышкыда салкын сыгырат, шуулайт. Јолдо кӧп кӧӧликтер кӱӱлежет, маҥтажат.

4.Уроктын тӱп- шӱӱлтези.

Укташ члендер кандый сурактарга каруу берет?

Кандый члендер укташ болот?

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Уроктыҥ темазы: Укташ члендер

Уроктыҥ амадулары : укташ члендер керегинде билип алары, олорды схемала кӧргӱзери;

-ӱренчиктердиҥ бичиир ле оос куучын-эрмегин темиктирери;

— урокто эрчимдӱ иштеерине таскадары.

Уроктыҥ бӱдӱми јаҥы билгир берер урок

Урокто тузаланар јепселдер схема, таблица, јуруктар

Уроктын турган аайы

1 Урокко белетеер ӧй.

1-кы эрмекте кызыдгат, бороҥот, уй-јиилек бир член болор. Нениҥ учун дезе олор тӱҥей суракка каруу берет. Тӱҥей суракка каруу берип, јаҥыс сӧскӧ баштанып турган эрмектиҥ члендерин укташ член деп айдар. Эрмектиҥ тӧс тӧ, эчеҥи де члендери укташ болор. Ол эрмек-куучында укташ члендер тоолоп айткан ӱнле айдылып јат, бой-бойыла ӱннниҥ болужыла биригет. Бичикте укташ члендерди запятойлор бӧлийт.

Номер материала: 167548

Не нашли то что искали?

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Поурочные разработки по алтайскому языку на тему » Удура учурлу состор» 2класс

Уроктыҥ темазы: Удура учурлу сӧстор

Уроктыҥ амадулары: удура учурлу сӧстӧр деп оҥдомолло таныштырары

Урокто јединер турулталар: ӱренчиктер ӱренип алар, удура учурлу сӧстӧрди ылгаштырып, бойыныҥ шӱӱлтезин керелеп: оосло, бичип јетирӱлер эдерге, шиҥдеерге, тӱҥдештирерге, тӱп-шӱӱлте чыгарарга.

Видео: Оригинал. Языки России. Алтайский.Скачать

Оригинал. Языки России. Алтайский.

Видео: Алтайский язык. Урок № 4. Знакомство. Часть 2.Скачать

Алтайский язык. Урок № 4. Знакомство. Часть 2.

Ӱредӱлӱ ишке ууламјылаар

Ӱренчиктердиҥ кӱӱн-санаазын бийиктедери.

Јажынган таныкты табар. Бӧрӱде бар, кӧрӱкте јок.

Кандый таныкты јараш бичиирис? Бичиирдеҥ озо колдорысты изидип ийектер. Колдорорды јаактарарга јаба тудуп, изиген бе кӧрӱгер. (Самомассаж)

Чын отурып алала, таныктарды ла сӧстӧрди јараш эдип бичигер.

-Эҥ ле јараш бичиген таныктыҥ алдынаҥ чийӱ тартып салар.

Ӧткӧнин катап кӧрӧри

Ӧткӧн урокто бис кандый теманы ӱренгенис?

Синоним деп нени айдарыс?

Јаҥы билгир аларына белетеери

Слайд. Јуруктарды кӧрӱп, кажы ла јурукка бир сӧс бичиир.

Иштерди кӧрӧри. (оценивание)

Бу јуруктар кандый сӧстӧрди кӧргӱзип јат? Бой-бойына удура турган сӧстӧр.

Бу сӧстӧрди удура учурлу сӧстӧрдеп айдар. Орустап антонимдер деп айдар.

Бу сӧстӧргӧ сурактар тургузып ийектер. Антонимдер бир суракка каруу берер.

Кискебис дезе јобош.

Удура учурлу сӧстӧрди стрелкала бириктирер. Тетрадьта бичиир.

Карточкаларда берилген антонимдерди јаныгарда отурган ӱренчикле кожо кӧргӱзигер. (инсценировать эдер) ачу-тату, јаан-кичинек, каткы-ый, тӱн-тӱш.

-бугун урокто кандый теманы ӱрендис?

Антонимдер деп кандый сӧстӧрди айдарыс? Темдектер айдып берер.

Уроктыҥ турултазы. Рефлексия.

Кажы ла ӱренчик бойыныҥ ижиниҥ турултазын јартаар.

Антонимдер бичийле, олорго јуруктар јураар.

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Уроктыҥ темазы: Удура учурлу сӧстор

Уроктыҥ амадулары: удура учурлу сӧстӧр деп оҥдомолло таныштырары

Урокто јединер турулталар: ӱренчиктер ӱренип алар, удура учурлу сӧстӧрди ылгаштырып, бойыныҥ шӱӱлтезин керелеп: оосло, бичип јетирӱлер эдерге, шиҥдеерге, тӱҥдештирерге, тӱп-шӱӱлте чыгарарга.

1. Ӱредӱлӱ ишке ууламјылаар

Ӱренчиктердиҥ кӱӱн-санаазын бийиктедери.

Јажынган таныкты табар. Бӧрӱде бар, кӧрӱкте јок.

Кандый таныкты јараш бичиирис? Бичиирдеҥ озо колдорысты изидип ийектер. Колдорорды јаактарарга јаба тудуп, изиген бе кӧрӱгер. (Самомассаж)

Чын отурып алала, таныктарды ла сӧстӧрди јараш эдип бичигер.

-Эҥ ле јараш бичиген таныктыҥ алдынаҥ чийӱ тартып салар.

Номер материала: 167532

Не нашли то что искали?

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Конспект урока по алтайскому языку на тему

Уроктыҥ темазы: Куучын-эрмектиҥ бӧлӱктери аайынча викторина

Уроктыҥ амадулары: куучын-эрмекиҥ бӧлӱктери аайынча ӱренчиктердиҥ билгирин кӧрӧри;

— бирлик туп-шӱӱлтеге келерине ле эрмек-куучынын темиктирери;

— ӱренчиктердиҥ најылык ла ӧмӧликте јаба иштеер кӱӱнин бийиктедери.

Уроктыҥ бӱдӱми: билгир быжулаар урок

Урокто тузаланар јепселдер: карточкалар, ребустар

Уроктын турган аайы

1 Урокко белетеер ӧй.

Бӱгӱн урокто куучын-эрмекиҥ бӧлӱктери аайынча викторинада туружарыс. Айдарда, 2 ӧмӧликке бӧлӱнип,тартыжып ийектер. Кажы ла чын карууга 5-ке јетире балл тургузылар.

1. Алдынаҥ учурлу куучын-эрмекиҥ бӧлӱктерин адап, олорды јартаар.

2. Ребустарды табар, тапкан сӧсти кубулткыштарла кубултып бичиир.

3. Табышкактарды табар, кем кӧп тооломо чыгара бичип алар.

Тӧрт карындаш бир бӧрӱктӱ.

Одус эки боро ат, ортозында ойлоок јеерен ат.

Видео: Шорский язык Видеоурок 1Скачать

Шорский язык  Видеоурок 1

Видео: урок алтайскогоСкачать

урок алтайского

Јӱс кучыйак кӧл карайт.

Беш карындаш бежулези иштеҥкей.

Беш тайганыҥ мӧҥкӱзи јаҥыс.

4. Схемага келиштире эрмектер тургузар.

Толтыраачы баштаачы јартаачы јартаачы айдылаачы.

Баштаачы толтыраачы айалга айдылаачы.

5. Сӧсколбуларды кычырар, сӧстӧр куучын-эрмектиҥ кандый бӧлӱгиле айдылганын јартап берер.

Тӱрген учты, тӱрген самолёт, бийик туулар, бийик калыды, јакшы ӱренип јат, јакшы иш.

Кандый ӧмӧлик канча балл иштеп алганын чотоп ийектер

Уроктыҥ темазы: Кубулбас.

Уроктыҥ амадулары:-Кубулбас деп куучын-эрмекиҥ бӧлӱгиле таныштырары;

-Кубулбастарды ла јарталгыштарды бой-бойынаҥ сурактардыҥ болужыла ылгаштырып билерине темиктирери;

-Ајарыҥкай, ару-чебер болорына таскадар.

Уроктыҥ бӱдӱми: билгир берер урок

Урокто тузаланар јепселдер: карточкалар, таблица

Уроктын турган аайы

1 Урокко белетеер ӧй.

Бӱгӱн урокто кубулбас деп куучын-эрмекиҥ бӧлӱгиле таныжарыс.

Эрмекте глаголды јартап јат.

Кадын тӱрген агып јат.

Ээжини таҥынаҥ бойлоры кычырары.

Карарта базылган сӧстӧргӧ глаголдоҥ сурак тургузар.

Јаҥы теманы быжулаары

Кубулбастарды сурактары аайынча талдап бичиир

Кайда? Качан? Канайда?

Анда эҥирде тӱрген

Городто эртен араай

Чеденде удабас коомой

Кубулбас ла јарталгышты бой – бойынаҥ ылгаштырары аайынча иштеери.

Узак јол узак кычырды

бийик кыр бийик учты

тӱрген самолёт тӱрген чыкты

коомой темдек коомой бичиди

Јарталгыштар ла кубулбастар кандый суракка каруу берет?

Эрмекте нени јартайт?

1. Сӧстӧрди сурактары аайынча эки бӧлӱкке бӧлип бичиир.

2. Глаголдорго кубулбастар кожуп бичиир.

3. Тексттеҥ кубулбастар чыгара бичиир.

Анда-мында койлор отоп јӱрӱ. Анайда ок мен сананадым. Качан-качан бис те јакшы јадарыс. Кенетийин тыҥ салкын боло берди.

Урокто кандый тема аайынча иштедис?

Эрмекте кубулбас нени јартап јат?

Кубулбас ла јарталгышты канайда ылгаштырар?

Темдектер айдып берер.

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Разработки уроков алтайского языка

Уроктыҥ темазы: Куучын-эрмектиҥ бӧлӱктери аайынча викторина

Уроктыҥ амадулары: куучын-эрмекиҥ бӧлӱктери аайынча ӱренчиктердиҥ билгирин кӧрӧри;

— бирлик туп-шӱӱлтеге келерине ле эрмек-куучынын темиктирери;

— ӱренчиктердиҥ најылык ла ӧмӧликте јаба иштеер кӱӱнин бийиктедери.

Уроктыҥ бӱдӱми: билгир быжулаар урок

Урокто тузаланар јепселдер: карточкалар, ребустар

Уроктын турган аайы

1 Урокко белетеер ӧй.

Бӱгӱн урокто куучын-эрмекиҥ бӧлӱктери аайынча викторинада туружарыс. Айдарда, 2 ӧмӧликке бӧлӱнип,тартыжып ийектер. Кажы ла чын карууга 5-ке јетире балл тургузылар.

Номер материала: 167558

Не нашли то что искали?

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Видео

Алтайский - древний общий язык всех народов Сибири?Скачать

Алтайский - древний общий язык всех народов Сибири?

Алтайский язык - родной языкСкачать

Алтайский язык - родной язык

Алтайский языкСкачать

Алтайский язык

День алтайского языкаСкачать

День алтайского языка
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.