Эссе на турецком языке

Эссе на турецком языке Языки

Видео:Ошибки, которые ты сделаешь в турецком языкеСкачать

Ошибки, которые ты сделаешь в турецком языке

Эссе на турецком языке: Эссе на турецком языкеЭссе на турецком языке

Эссе на турецком языке

Sevgili Asya… Mektubuma başlarken sana olan özlemimi belirtmek isterim. Aradan geçen onca aya rağmen. Sanki hiç ayrılmamışız, beraberiz gibi. Senin de böyle düşündüğüne eminim. Beraber geçen onca seneden sonra hatıralar asla unutulamazlar. Mektubu İngilizce öğretmenimizin bana yıllık ödevden ‘’arkadaşına mektup yazma’’ adlı konuyu vermesi nedeniyle kaleme aldım. Yoksa farklı iletişim araçlarıyla da rahatlıkla bağlantı kurabilirdik. İşin kötü yanı ödev en az beş sayfa olmak zorunda. Bende çözüm olarak senin o çok güzel resimlerini sayfalara birer ikişer yapıştırmakta buldum. Böylece hem ödevim renklenecek hemde fazla yazı yazmaktan kurtulmuş olacağım diye düşünüyorum… Mektubumu bitirirken şunu belirtmek isterim. Eğer bir daha mektup yazacak olursam umarım bunu kendi dilim olan Türkçe ile yazarım. Kendine iyi bak.Yakında görüşürüz.

Sevgili Asya.
Дорогая Ася.

Mektubuma başlarken sana olan özlemimi belirtmek isterim.
Начиная мое письмо (для начала), я хочу рассказать о том, как я по тебе скучаю.
Mektubuma (к моему письму) başlarken (приступая, начиная) sana olan özlemimi (к тебе имеющаяся тоска) belirtmek isterim (показать хочу).

Aradan geçen onca aya rağmen sanki hiç ayrılmamışız, beraberiz gibi.
Несмотря на то, что прошло столько лет, мы будто вместе, словно никогда не расставались.
Aradan (с тех пор) geçen (прошедшие, которые прошли) onca aya (onca ay – десятки месяцев, дословно) rağmen (не смотря на) sanki (будто) hiç ayrılmamışız (мы совсем не расставались), beraberiz (мы вместе) gibi (будто).

Beraber geçen onca seneden sonra hatıralar asla unutulamazlar.
После стольких лет вместе, мы никогда не забудем то, что с нами происходило (наши воспоминания не могут быть стерты).
Beraber (вместе) geçen (прошедшие) onca seneden sonra (через десятки лет) hatıralar (воспоминания) asla (никогда) unutulamazlar (unutulmak – быть забытым, unutulamazlar – не могут быть забытыми).

Mektubu Türkçe öğretmenimizin bana yıllık ödevden ‘’arkadaşına mektup yazma’’ adlı konuyu vermesi nedeniyle kaleme aldım.
Я написала тебе письмо потому, что наш учитель турецкого дала нам ежегодное задание по теме «Написание письма другу».
Mektubu (это письмо) Türkçe öğretmenimizin (нашего учителя турецкого) bana (мне) yıllık ödevden (из ежегодного задания) ‘’arkadaşına mektup (твоему другу письма) yazma’’ (написание) adlı (с названием, по имени) konuyu (тему) vermesi (его задание) nedeniyle (по причине) kaleme aldım (написала).

Yoksa farklı iletişim araçlarıyla da rahatlıkla bağlantı kurabilirdik.
Хотя мы же могли бы с легкостью связаться с тобой разными способами.
Yoksa (или, иначе) farklı (разные) iletişim araçlarıyla (iletişim araçları – средства связи, iletişim araçlarıyla – средствами связи) da (же) rahatlıkla (с легкостью, без проблем) bağlantı kurabilirdik (могли установить связь, связаться).

Эссе на турецком языке

İşin kötü yanı ödev en az beş sayfa olmak zorunda.
Плохо то, что мое задание должно быть минимум на пяти страницах.
İşin kötü (самое худшее) yanı (т.е., я имею в виду) ödev (задание) en az (самое меньшее, минимум) beş sayfa (5 страниц) olmak zorunda (быть должно).

Ben de çözüm olarak senin o çok güzel resimlerini sayfalara birer ikişer yapıştırmakta buldum.
Я же нашла в качестве решения [этой проблемы], прикрепить (приклеить) на страницы по одной-две твоих тех красивых фотографий.
Ben de (я же) çözüm olarak (в качестве решения) senin o çok güzel resimlerini (твои те очень красивые фотографии) sayfalara (на страницы) birer ikişer (по одному, по два) yapıştırmakta (в прикреплении, в приклеивании) buldum (нашла).

Böylece hem ödevim renklenecek hemde fazla yazı yazmaktan kurtulmuş olacağım diye düşünüyorum…
Я думаю, что таким образом и задание станет более ярким (оживится) и мне не придется слишком много писать ( я буду спасена от написания слишком многого).
Böylece (таким образом) hem ödevim (и задание) renklenecek (оживится, станет более ярким) ve hem de (к тому же, при этом) fazla yazı (слишком много написанного) yazmaktan (от того, что напишу) kurtulmuş olacağım (буду спасена) diye düşünüyorum (думаю, что)…

Mektubumu bitirirken şunu belirtmek isterim.
Хотела тебе это отметить, заканчивая своё письмо.
Mektubumu bitirirken (моё письмо заканчивая) şunu (это) belirtmek (определить, объяснить, отметить) isterim (хочу).

Eğer bir daha mektup yazacak olursam umarım bunu kendi dilim olan Türkçe ile yazarım.
Когда я буду снова писать тебе письмо, надеюсь, напишу его на своём языке, по-турецки.
Eğer (если) bir daha (снова, еще раз) mektup (письмо) yazacak olursam (yazacak olurum – буду писать, yazacak olursam – если буду писать) umarım (надеюсь) bunu (это, его) kendi dilim olan (свой язык) Türkçe ile (по-турецки) yazarım (напишу).

Kendne iyi bak.Yakında görüşürüz.
Береги себя. Скоро увидимся (до скорой встречи).

Эссе на турецком языке

Эссе на турецком языке

Эссе на турецком языке

Эссе на турецком языке

Эссе на турецком языке

Aile insanı insan yapan değerlerin en başında gelir. Aile, bizlere verilen en önemli nimettir.Ailesiz bir insan yarım kalmış gibidir.Ama bazen insanoğlu bu değerli nimetin kıymetini bilmiyor.
Halbuki düşünüldüğünde bu mutluluğu yaşamak isteyen onlarca, yüzlerle, binlerce kimsesiz çocuk vardır.Onlar her gece uyumadan önce bir aileleri olmadığı için üzülür ve bir aileye sahip olmak için dua ederler.
Ailenin temel direği babadır.Çünkü ailenin gereksinimlerini karşılayacak, ihtiyaçlarını giderecek olan babadır. Bu ihtiyaçlar sadece maddi değil aynı zamanda manevi ihtiyaçlardır. Baba, aileye sevgisini de sunmalıdır.
Evin olmazsa olmaz, en değerli bireyi de annedir. Bir atasözünde dendiği gibi yuvayı dişi kuş yapar. Çünkü kadınlar evinden sorumlu, çocuklarından, kocasından mükelleftir. Anne olmadan aile eksik kalır.Anneler çok değerli varlıklardır. Anneler melek gibidir ve çok kıymetli varlıklardır.Bu melekler sevgi kanatlarını bizlerin üstüne açar ve bizi her şeyden korurlar. Fakat bazı çocuklar da annesiz yaşamaktadır. Annesiz büyüyen çoccuklar ilgiden ve sevgiden de mahrum kalıyor.
Aile kökleri toprakta olan bir çınardır. Bu çınarı yeşertmek ve onun köklerinden beslenme bizim elimizdedir. Bu sebeple ailemizin kıymetini bilelim.

Aile insanı insan yapan değerlerin en başında gelir.
Семья находится во главе ценностей, делающих человека человеком.
Aile (семья) insanı (человека) insan yapan (делающая человеком) değerlerin en başında (во главе ценности) gelir (идёт, находится).

Aile, bizlere verilen en önemli nimettir.
Семья является самым важным благом из всех, что нам дано.
Aile (семья), bizlere (нам) verilen (данное) en önemli (самое важное) nimettir (благо).

Ailesiz bir insan yarım kalmış gibidir.
Человек, у которого нет семьи, словно неполноценный.
Ailesiz (без семьи) bir insan (человек) yarım kalmış (неполноценный, недоделанный) gibidir (как будто, словно).

Ama bazen insanoğlu bu değerli nimetin kıymetini bilmiyor.
Но иногда человек не знает всей ценности этого дара (не ценит то, что ему дано).
Ama bazen (но иногда) insanoğlu (человек) bu değerli (эту важную) nimetin kıymetini (ценность блага) bilmiyor (не знает).

Halbuki düşünüldüğünde bu mutluluğu yaşamak isteyen onlarca, yüzlerle, binlerce kimsesiz çocuk vardır.
Однако если подумать, есть десятки, сотни, тысячи детей, у которых никого нет, и которые хотят испытать это счастье.
Halbuki (между тем) düşünüldüğünde (думая, если подумать) bu mutluluğu (это счастье) yaşamak isteyen (желающий прожить, испытать) onlarca, yüzlerle, binlerce (десятки, сотни, тысячи) kimsesiz (одинокие, не имеющие родных) çocuk (дети) vardır (есть).

Onlar her gece uyumadan önce bir aileleri olmadığı için üzülür ve bir aileye sahip olmak için dua ederler.
Каждую ночь, перед тем как уснуть, они грустят о том, что у них нет семьи, и молятся о том, чтобы иметь семью.
Onlar her gece (они каждую ночь) uyumadan once (перед тем как уснуть) bir aileleri olmadığı için (из-за того, что у них нет семей) üzülür (расстраиваются, огорчаются) ve bir aileye sahip olmak için (и чтобы стать хозяином какой-нибудь семьи, чтобы иметь семью) dua ederler (молятся).

Источник

Видео:Как образовывать новые слова в турецком?Скачать

Как образовывать новые слова в турецком?

Эссе на турецком языке: Тексты к урокамТексты к урокам

В качестве основы текстов данного раздела взяты материалы из источников, предназначенных для изучения турецкого языка. Материал разбавлен и добавлен моими собственными разработками. Тексты на турецком языке в первую очередь предназначены для изучающих начальный курс турецкого языка, размещенный на данном сайте в разделе уроки турецкого языка.
Также данный раздел содержит записи, состоящие из набора отдельных не связанных по смыслу предложений, направленных на практику каждой из тем. Материал будет полезен владеющим турецким языком начального и среднего уровней. Приятного чтения текстов на турецком языке и его совершенствования.

Эссе на турецком языке

Anneannemi çok severim. Çok güleryüzlü ve konuşkan bir insandır. Onunla sohbet etmek çok güzeldir. Geçen gün onu ziyarete gittim ve beraber çok güzel zaman geçirdik. Öğleyin, anneannem eski.

Эссе на турецком языке

Ben çocukken her şey daha güzeldi. Şimdiki çocuklar gibi imkanlarımız yoktu ama yine de çok mutluyduk. Özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum. Geç saatlere kadar dışarıda vakit geçiriyorduk. Oyunlar oynuyorduk.

Эссе на турецком языке

GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE Bu yüzyılda gençler bilgisayar programları, internet, e-posta, mobil telefon ve plazma televizyon konusunda çok şey biliyor. Ancak eski dolap, odun sobası, kömür ütüsü hakkında hiç.

Эссе на турецком языке

Интервью (Mülakat) Bayan Taksici Gazeteci: Nevin Hanım, çok ilginç bir işiniz var. Neden taksici oldunuz? Nevin Sağlam: Taksicilikten önce pek çok iş yaptım. En son küçük bir konfeksiyon.

Эссе на турецком языке

Köyde ve Şehirde Hayat Ben Salih Demirkan. Biz güzel bir köyde yaşıyoruz. Bizim bu köyde bir çiftliğimiz var. Çiftliğimizde tavuk ve inek besliyoruz, patates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz.

Эссе на турецком языке

Öğrenci yurdunda (Диалог) — Merhaba! — Merhaba! — Ne var ne yok? — Что нового? — İyilik sağlık. — Все в порядке. — Sen boş musun? — Ты.

Эссе на турецком языке

Диалог на турецком языке с пошаговым переводом на русский язык. Ezgi: Alo Selen, ne haber? Алло Селен, какие новости? Selen: İyilik Ezgi, senden ne haber? Все хорошо, у.

Эссе на турецком языке

Eser Merhaba, benim adım Eser. Ben 28 yaşın­dayım. Ankara’da kardeşimle yaşıyorum. Bir şirkette mühendisim boş zamanlarımda gitar çalıyorum. Hafta içi genellikle akşam altıya kadar şir­kette oluyorum. Geceleri de.

Источник

Видео:Ассоциации и лайфхаки в турецком языке 7. Как я запоминаю турецкие глаголы легкоСкачать

Ассоциации и лайфхаки в турецком языке 7. Как я запоминаю турецкие глаголы легко

Эссе на турецком языке: TÜRKİYE (Турция)TÜRKİYE (Турция)

Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir köprüdür ve
yaklaşık 70 milyon nüfuslu, büyük bir ülkedir. Dört denizi vardır.
Bunlar; Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’dir.
Türkiye ‘nin başkenti Ankara’dır. Ankara, İstanbul ve
İzmir Türkiye’nin en büyük üç şehridir. En kalabalık şehri İstanbul’dur.
Türkiye ‘nin yedi bölgesi vardır. Bunlar; Marmara,
Akdeniz, Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu’dur. Başkent Ankara İç Anadolu
Bölgesinde; İstanbul, Marmara Bölgesi’nde ve İzmir
Ege Bölgesi’ndedir.
Türkiye’de çok sayıda tarihi eser vardır. Denizi, güneşi ve sahilleri çok güzeldir.
Bu nedenle Türkiye’ye her yıl dünyanın pek çok ülkesinden çok sayıda turist geliyor.

ТУРЦИЯ (перевод)

Турция — это мост между Азией и Европой, большая страна с населением около 70 миллионов человек.
В Турции находится четыре моря: Черное море, Средиземное море, Эгейское море и Мраморное море.
Столица Турции — Анкара.
Анкара, Стамбул и Измир – это три самых больших по величине города в Турции.
Самый густонаселенный город — Стамбул.
Турция состоит из семи регионов: Мраморноморский, Средиземноморский, Черноморский, Эгейский регионы, Центральная Анатолия, Восточная Анатолия и Юго-Восточная Анатолия. Столица Анкара находится в Центральной Анатолии. Стамбул, Мраморноморский регион и Измир находятся в Эгейском регионе.
В Турции много исторических памятников. Его море, солнце и пляжи очень красивы.
Поэтому в Турцию ежегодно из многих стран мира приезжает большое количество туристов.

Видео:Фразы, чтобы ЗАГОВОРИТЬ на турецкомСкачать

Фразы, чтобы ЗАГОВОРИТЬ на турецком

Эссе на турецком языке: BODRUMBODRUM

Bodrum. Ege’de turistik bir ilçedir. Burada evlerin ço k ğu beyaz.
Beyaz evler ilçenin en önemli sembolü. Ünlü Bodrum Kalesi limanın karşısında.
Kalenin içinde Sualtı Arkeoloji Müzesi var. Kalenin yanında, sahilde pek çok hediyelik eşya dükkânı var.
Barlar Sokağı çok ünlü. Geceleri bu sokak çok dolu ve canlı oluyor.
Barlar soka k ğının yanında mağazalar ve dükkanlar var.
Özellikle deri dükkanları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Видео:Аудирование. Мой день. А1.Скачать

Аудирование. Мой день. А1.

Belediye Otobüsü

Ben her sabah okula otobüsle gidiyorum. Otobüs durağı bizim evimize yakın.
Sabahları durakta çok beklemiyorum.
Durağa gittikten 5 dakika sonra otobüs geliyor ve ben hemen otobüse biniyorum.
Otobüsün şoförü çok güler yüzlü bir insan.
Her sabah bize «Günaydın» diyor.
Ben genellikle otobüsün arkasında oturuyorum.
Arkada oturmayı seviyorum. Rahat rahat kitap okuyorum.
Bazen otobüs çok kalabalık oluyor. Yolcuların bazıları ayakta kalıyor.
Bugün sabah hava biraz serindi. Bu yüzden otobüsün bütün camları kapalıydı.
Benim okulum otobüsün son durağında.
Yani ben son durakta otobüsten iniyorum ve okula gidiyorum.
Sınıfım okulun en üst katında.
Derse girmeden önce okulun kantininde arkadaşlarımla çay içiyorum ve sonra derse giriyorum.
Ders elli dakika sürüyor ve sonra teneffüs zili çalıyor. Günde dört saat dersim var.
Dersten sonra okulun kütüphanesine gidiyorum ve orada bir saat ders çalışıyorum.
Okulun yanında kapalı spor salonu var. Orada basketbol oynuyorum.
Sonra yine otobüse biniyorum ve eve geliyorum.

Источник

Видео:Как правильно писать эссе | Полезные советы | Пример эссе | Эссе онлайнСкачать

Как правильно писать эссе | Полезные советы | Пример эссе | Эссе онлайн

Средневековье (Ortaçağ). Отрывок из книги

Ortaçağ, başlangıcından sonuna kadar en önemli dilbilimsel olaylar dizgesidir. Ortaçağ’ın başlangıcı, ister kavimler göçü sebebiyle Roma’nın ikiye ayrılması kabul edilsin isterse de Batı Roma’nın yıkılışı kabul edilsin, fark etmeksizin en önemli dilbilimsel hadisenin başlangıcı, Ortaçağ’ın da başlangıcıdır. Neden? Çünkü Ortaçağ’ın başlangıcını tetikleyen, daha doğrusu bir çağı diğerinden ayıran en önemli sosyo-kültürel değişimi tetikleyen en önemli hadise, Kavimler Göçü meselesidir. Bu göç ile Orta Asya’dan Batı’ya doğru ilerleyen Hun Türkleri önüne kattığı kavimleri de coğrafyaya sürmüş, onların önünden çekilen veya kaçan kavimler de başka coğrafyalara doğru hareket etmiştir. Kaotik ortam bugünkü Avrupa’nın siyasal temellerini atarken, dilsel temellerini de oluşturmuştur. Böylece Gotik diller, Asyatik dillerle karşılaşıp karışmış, ardından göç dalgası içinde Latince başta olmak üzere diğer Avrupai dillerle etkileşime geçmiştir. Avrupa’nın kökenlerinde etkileşim yaratacak derecede çok kültürlülük imkânına sebebiyet vermiş olan bir dilbilimsel dinamizm söz konusu olmuştur. Türkçe konuşan Hunlar ile karşılaşan Germen-Got kavimleri göç ettikleri yerlerde farklı diller ile karşılaşmışlardır. Mesela Franklar, Normanlar göç ettikleri bugünkü Fransa’da, Galya, Britanya’da ise İskoç ve Breton ile karşılaşmıştır. Germenler, kuzey kavimleriyle karşılaşmış, Vandallar ise geçtikleri Kuzey Afrika’da Berberi kavimler ve Kartaca ile karşılaşırken, Ostrogotlar, Kuzey Adriya ve Batı Balkanlarda Arbaresh, Makedon gibi uluslarla karşılaşmıştır. Bugün bir takım ulusların ismi ya da cismi çoktan değişmiştir. Bu değişikliğin sebebi şüphesiz ki, o dönem ki, göç meselesidir ve birçok ulusun ortadan kalkma gerekçesi, gördükleri işgallerden ziyade bilinçlerini sağlayan dil yapılarının diğer diller içerisinde biçimsel farklılıklara uğrayıp ortadan kalkmasıdır.

Ortaçağın bitişine doğru coğrafi keşif hamleleri ve öncesinde Doğu’ya yapılan Haçlı seferleri, daimi surette dilsel dinamizmin doruk noktada seyretmesine sebebiyet vermiştir. Ortaçağ kültürü açık bir Roma mirası üzerinde kendisini şekillendirmeye çalışmıştır. Mantık, Retorik ve Dilbilgisi temelli Roma eğitim anlayışı, Ortaçağ’da Quadrivium ve Trivium denilen sanatların yani Ortaçağdaki bilimlerin öncülünü oluşturmuştur.

Средневековье — самая важная последовательность лингвистических событий от начала до конца. Начало средневековья – независимо от того будет ли оно принято, как разделение Рима на две части из-за миграции племен или как распад Западного Рима, оно также является началом важнейшего лингвистического события (периода). Почему? Потому что самым важным событием, которое послужило толчком к началу Средневековья, или, точнее говоря, к самой важной социально-культурной перемене, отделяющей одну эпоху от другой, является Миграция Племен. С этой миграцией тюрки-гунны, которые продвигались из Средней Азии на Запад, изгоняли племена в другие регионы географии, племена, которые отступили перед ними или бежали от них, переместились в другие регионы. В то время как хаотическая среда заложила политические основы сегодняшней Европы, она также сформировала языковые основы. Таким образом, готические языки встретились и смешались с азиатскими языками, а затем на волне миграции взаимодействовали с другими европейскими языками, во главе с латинским. Эта миграция привнесла лингвистический динамизм в зарождение многокультурной Европы. Германо-готские племена, столкнувшиеся с тюркоязычными гуннами, столкнулись с разными языками в местах своего переселения. Например, франки и норманны, встретились с шотландцами и бретонцами в сегодняшней Франции, Галлии, Британии там куда они мигрировали. Немцы столкнулись с северными племенами, вандалы — с берберскими племенами и Карфагеном в Северной Африке, а остготы — с такими народами, как Арбареш и Македония, в Северной Адриатике и Западных Балканах. Сегодня название или состав некоторых народов уже изменились. Причиной этого изменения, несомненно, является проблема миграции того времени, а обоснованием исчезновения многих наций является то, что помимо оккупации, которую они переживали, языковые структуры, обеспечивающие их сознание, претерпели формальные различия внутри других языков и исчезли.

Прорывы географических исследований к концу средневековья, и крестовые походы, совершенные ранее на Восток, всегда приводили к тому, что языковой динамизм достигал своего пика. Средневековая культура стремилась сформироваться на основе явного римского наследия. Понимание римского образования, основанное на логике, риторике и грамматике, сформировало предвестников искусств, называемых Квадривиум и Тривиум в средние века, то есть предшественников средневековых наук.

Источник

Видео:▶️Полный словарь турецкого языка - (Уровень А1 - A2) - Учим и говорим с носителемСкачать

▶️Полный словарь турецкого языка - (Уровень А1 - A2) - Учим и говорим с носителем

Тексты

Рубрика содержит учебные тексты на турецком языке для разных уровней. Топики предназначены для онлайн чтения. Раздел постоянно пополняется новым материалом.

Эссе на турецком языке

Ortaçağ, başlangıcından sonuna kadar en önemli dilbilimsel olaylar dizgesidir. Ortaçağ’ın başlangıcı, ister kavimler göçü sebebiyle Roma’nın ikiye ayrılması kabul edilsin isterse de Batı Roma’nın yıkılışı kabul edilsin, fark.

Эссе на турецком языке

Anneannemi çok severim. Çok güleryüzlü ve konuşkan bir insandır. Onunla sohbet etmek çok güzeldir. Geçen gün onu ziyarete gittim ve beraber çok güzel zaman geçirdik. Öğleyin, anneannem eski.

Эссе на турецком языке

Ben çocukken her şey daha güzeldi. Şimdiki çocuklar gibi imkanlarımız yoktu ama yine de çok mutluyduk. Özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum. Geç saatlere kadar dışarıda vakit geçiriyorduk. Oyunlar oynuyorduk.

Эссе на турецком языке

GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE Bu yüzyılda gençler bilgisayar programları, internet, e-posta, mobil telefon ve plazma televizyon konusunda çok şey biliyor. Ancak eski dolap, odun sobası, kömür ütüsü hakkında hiç.

Эссе на турецком языке

Интервью (Mülakat) Bayan Taksici Gazeteci: Nevin Hanım, çok ilginç bir işiniz var. Neden taksici oldunuz? Nevin Sağlam: Taksicilikten önce pek çok iş yaptım. En son küçük bir konfeksiyon.

Эссе на турецком языке

Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir köprüdür ve yaklaşık 70 milyon nüfuslu, büyük bir ülkedir. Dört denizi vardır. Bunlar; Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’dir. Türkiye ‘nin.

Эссе на турецком языке

Köyde ve Şehirde Hayat Ben Salih Demirkan. Biz güzel bir köyde yaşıyoruz. Bizim bu köyde bir çiftliğimiz var. Çiftliğimizde tavuk ve inek besliyoruz, patates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz.

Эссе на турецком языке

Öğrenci yurdunda (Диалог) — Merhaba! — Merhaba! — Ne var ne yok? — Что нового? — İyilik sağlık. — Все в порядке. — Sen boş musun? — Ты.

Источник

🎬 Видео

Заговори на турецком прямо сейчас: 50 турецких фраз на каждый день!Скачать

Заговори на турецком прямо сейчас: 50 турецких фраз на каждый день!

▶️Топ 100 наречий на турецком языкеСкачать

▶️Топ 100 наречий на турецком языке

Текст на турецком языке с переводом — Мой распорядок дняСкачать

Текст на турецком языке с переводом — Мой распорядок дня

ТЕКСТ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ С ПЕРЕВОДОМ - МОЯ КВАРТИРАСкачать

ТЕКСТ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ С ПЕРЕВОДОМ - МОЯ КВАРТИРА

5 правил для написания СОЧИНЕНИЙ на экзаменеСкачать

5 правил для написания СОЧИНЕНИЙ на экзамене

🔴100 самых используемых глаголов в турецком языке - Правильное произношение глаголовСкачать

🔴100 самых используемых глаголов в турецком языке - Правильное произношение глаголов

Турецкий язык за 20 секундСкачать

Турецкий язык за 20 секунд

Турецкий язык. Практика построения предложений. (B1)Скачать

Турецкий язык. Практика построения предложений. (B1)

Урок 12 Притяжательные местоимения и аффиксы принадлежности в турецком языке. Турецкий с нуляСкачать

Урок 12 Притяжательные местоимения и аффиксы принадлежности в турецком языке. Турецкий с нуля

Турецкий язык за 1 час! Основная турецкая грамматика быстро и легко в мультикахСкачать

Турецкий язык за 1 час! Основная турецкая грамматика быстро и легко в мультиках

Курс разговорного турецкого языка за 38 минут. Повседневные темы на турецком языке без грамматикиСкачать

Курс разговорного турецкого языка за 38 минут. Повседневные темы на турецком языке без грамматики

Уровень А2. Аффикс "dır"Скачать

Уровень А2. Аффикс "dır"

Турецкий язык за 15 секундСкачать

Турецкий язык за 15 секунд
Поделиться или сохранить к себе:
Технологии | AltArena.ru
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.