Тексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке Языки

Видео:Хеда Хамзатова – Нана хьо. Чеченский и Русский текст.Скачать

Хеда Хамзатова – Нана хьо. Чеченский и Русский текст.

Тексты на чеченском языке: Тексты на чеченском языкеТексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке

Ладог1ал цкъа соьга, «хьекъале корта»,
Ладог1ал, яккхий д1а лергара потт:
Йист йоцу х1орд санна, бу хьуна шорта
Ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт.

Мерза бу моз санна ша безачунна
Ламанан шовданал ц1ена бу и.
Лермонтовс, Толстойс а ладег1на цуьнга
Услара даггара хестина и.

Б1ешераш хийла д1а ихна, и бекаш,
Хьацарлахь, къийсамехь кхиъна и бу,
Кхоьллинчу халкъана сов хьанал бецаш
Даима ша хилла нохчийн мотт бу.

Вайн х1алкъан ойланаш, дахар а г1ийла
Далхадеш, къийсамна г1иттийна цо.
Нохчийн майралла, оьзда хийла
Зевнечу иллешкахь йекийна цо!

Кхидолчу къаьмнашна шайнаш а санна,
Нохчашна шайн мотт а сов хьоме бу.
Нагахь хьо ца ваг1ахь хьайн х1алкъцанна,
Хаалахь, декъазниг,- хьо чьалха вуй!

Тексты на чеченском языке

Ас хьан ч1абанех г1айг1а юцур ю,
К1айчу говрана туьйра дуьйцур ду,
Гуьйре тийжачу нохчийн аренгахь
Дашо г1арг1улеш новкъа йохур ю.

Ас хьан б1аьрхих цхьа илли доккхур ду,
Юьртан йисттехь цхьа ирзу доккхур ду,
Муьрг ц1ийх 1еначу нохчийн хьаннашкахь
Дуьне къинт1ера сайна доккхур ду.

Ас хьан б1арлаг1ех г1ала юттур ю,
Хилларш, лайнадерш сица луьттур ду,
1аьно къарйинчу нохчийн ярташкахь
Цхьа-цхьаъ дахарна дуьхьал х1уьттур ву.

Хаза хилла хьо кхин а хазлур ю,
Цхьалла лайна со къинойх ц1анлур ву,
Вайшиъ декъалдан, лаьттан 1аьнарлахь
К1айчу говро шен туьйра дохьур ду.

Дашо г1арг1улеш ц1ехьа йоьрзур ю,
Цара г1абали хьуна йохьур ю,
Б1аьсте йоьлучу нохчийн лаьмнашкахь
Ас хьан ч1абанех сайн ирс дуцур ду.

Тексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке

Ца Iебаш дахаран шовкъах,
Боллийнчохь хеда вайн некъ.
Ахь, вала керлачу новкъа,
Йиллинчохь йисира неI.

Кхочушдар хьайх дисна декхар
Тхуна тIехь дитира ахь,
Дахарехь буьрса дарц хьекхарх,
ДIа ца луш, лелийна яхь.

Диба, цу тIаьххьарчу дийнахь
Хедачохь дахаран мур
Ца кхуьуш батта чу дилла,
Даьккхинчохь дисира тур.

ХIун дагатесира хIетахь:
Ленинград, Дахаран некъ,
БIаран дитт виначу кертахь,
Да-нана, хIусаман неI,
Чов хилла вожар лайн арахь,
Кхочущдеш Даймехкан буьйр.

Лиънерий кIенташка ала:
«Къонахий-м дахаро зуьйр,
ГIолаш шу даима хьалха,
Къийсам бу бакъболу некъ»?

Хуьлуш дац адаман кхалхар,
Йиллинчохь йисинехь неI.

Источник

Видео:Учим чеченские словаСкачать

Учим чеченские слова

Тексты на чеченском языке: Тексты диктантов по чеченскому языку для 2 классаТексты диктантов по чеченскому языку для 2 класса

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 1. МАШАР.doc

Тема: Диктант «Машар»

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Машар бохург дика дош ду. Вайна машар беза. Машарехь адамаша болх бо, уьш дика деха. Вайн Даймахко машарехьа къийсам латтабо.

Хьалхара мог1а –аша буха сизаш хьакха мукъачу элпашна.

Шолг1а мог1а –буха сизаш хьакха мукъазачу элпашна.

Дешдакъошка декъа дешнаш: вайна, машар, Даймохк, къийсам.

III . Урокан жам1 дар.

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 10. ХЬУН.doc

1алашо: шарахь гулдина хаарш таллар. 1амийначу бакъонех пайдаэца хаар таллар.

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Хьун 1алащъян еза. Хьун кхио еза. Хьаннаша бахамна оьшу коьчал латтайо. Хьаннаша х1аваъ ц1андо. Ц1ена х1аваъ могашаллина оьшуш ду.

Хьуьнхахь ц1ераш яго мегар дац. Хьуьнан доттаг1 хила веза. Хьун ларъян еза.

Къасторан хьаьркаш йолу дешнаш схьаязде.

Гергара дешнаш караде, церан орам билгалбаккха.

Хьалхарчу предложенехь мукъачу элпашна буха цхьа сиз, мукъазчаьрна буха ши сиз хьакха.

Дешдакъошка декъа дешнаш: хьаннаша, могашаллина, хьуьнан.

III . Урокан жам1 дар.

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 2. ДЕШАРХО.doc

Тема: Диктант «Дешархо»

1алашо: Предложенех, текстах лаьцна болу хаамаш таллар.

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Мукъачу элпашна буха сизаш хьакха.

Дешдакъошка декъа т1аьхьарчу предложенера дешнаш.

Йозанца д1аязде маса предложении ю текстан.

III . Урокан жам1 дар.

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 3. ЮРТ.doc

1алашо: ши аз билгалдечу мукъачу элпех болу хаамаш таллар.

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Хазачу меттехь 1уьллуш ю тхан юрт. Цхьана аг1ор лекха лам бу. Ломах схьадовлуш шийла шовданаш ду.Юьртана лахахьа хьун ю. Со цига ц1азамаш лахьо оьху.Соьца Яха а, Юсуп а дог1у.

Дешдакъошка декъа дешнаш: 1уьллуш, лекха, меттехь, ц1азамаш..

III . Урокан жам1 дар.

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 4. УЬСТАГ1ИЙ.doc

Тема: диктант «Уьстаг1ий»

1алашо: шалхачу элпех лаьцна болу хаамаш таллар. Шалха элпаш билгалдаха хаар .

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Тхан юьртахь уьстаг1ий дукха ду. Уьш дика 1алашдо. Цундела шортта жижиг а, т1арг1а а хуьлу. Бераша а до уьстаг1ий 1алашдеш г1о. Кест-кеста уьш дажо а оьху бераш.

Мукъа шалха элпашна буха цхьа сиз хьакха, мукъаза шалха элпашна буха ши сиз хьакха.

Хьалхара предложении дешдакъошка екъа охьнехьа сизаш хьокхуш .

III . Урокан жам1 дар.

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 5. ГУЬЙРЕНАН Т1АЬХХЬАРА ДЕШНАШ.doc

Тема: диктант «Гуьйренан т1аьххьара денош»

1алашо: къасторан хьаьркех лаьцна болу хаамаш таллар, царех пайдаэца хаар кхиор .

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Гуьйренан т1аьххьара денош

Къасторан хьаьркаш йолу дешнаш схьаязде. Къасторан хьаьркашна буха сизаш хьакха.

III . Урокан жам1 дар.

1алашо: х1уманаш билгалъечу дешнех лаьцна болу хаамаш таллар. Доларчу ц1ерех лаьцна болу хаамаш таллар. Текстехь долара ц1ераш билгалъяха хаар таллар .

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Хьалхара тоба- адамийн ц1ераш схьаязъе.

Шолг1а тоба- адамаш билгалден дешнаш схьаязде.

Т1аьххьарчу предложенехь мукъачу элпашна буха сизаш хьакха.

III . Урокан жам1 дар.

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 7. ЗООПАРКЕХЬ.doc

Тема: диктант «Зоопаркехь»

1алашо: х1уманийн билгалонаш гойтучу дешнех лаьцна болу хаамаш таллар. Текстехь х1уманийн билгалонаш гойту дешнаш билгалдаха хаар таллар .

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Х1уманийн билгалонаш гойтучу дешнашна буха сизаш хьакха.

Мог1анера сехьадаха ма деззара декъа дешнаш: дахара, 1аьржа, пхьагал, цхьогал..

III . Урокан жам1 дар.

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 8.ТХАН ДОЬЗАЛ.doc

Тема: диктант «Тхан доьзал»

1алашо: х1уманийн дар билгалдечу дешнех лаьцна болу хаамаш таллар. Текстехь х1уманийн дар билгалдечу дешнаш билгалдаха хаар таллар .

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Массара бертахь х1ума юу.

Х1уманийн дар билгалдечу дешнашна буха сизаш хьакха.

III . Урокан жам1 дар.

Выбранный для просмотра документ ДИКТАНТ 9. ХЬУЬНХАХЬ.doc

Тема: диктант «Хьуьнхахь»

I . Урокан ц1е а, 1алашонаш йовзийтар.

II . Керла темица болх д1абахьар.

Диктантан текст йовзийтар.

Хьехархочо д1айоьшу текст.

Ц1ена ду хьуьнхара х1аваъ. Абу хьуьнха талла воьду. Ж1аьла а дуьгу цо шеца. Хьун тийна хета. Амма хьуьнхахь кхехкаш дахар хуьлу. Цхьанхьа тебна цхьогал доьду, кхечанхьа хьуьнан к1оргехь генаш кегдеш лела партала ча.

Текста юкъара схьаязде гергара дешнаш, билгалбаккха орам.

Схьаязде кхоъ х1уманан дар билгалден дош.

III . Урокан жам1 дар.

Тексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке

Тексты на чеченском языке

Номер материала: ДБ-634401

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Видео:Макка Сагаипова - Хаза кIант. Чеченский и Русский текст.Скачать

Макка Сагаипова - Хаза кIант. Чеченский и Русский текст.

Тексты на чеченском языке: Оставьте свой комментарийОставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Видео:Лариса Садулаева - Дада. Чеченский и Русский текст.Скачать

Лариса Садулаева - Дада. Чеченский и Русский текст.

Тексты на чеченском языке: Русско-чеченский разговорникРусско-чеченский разговорник

Тексты на чеченском языке

Уважаемые посетители сайта!

Обращаем Ваше внимание, разговорник составлялся не сайтом Нохчалла!

Любые ошибки, замечания, дополнения, просьба писать в качестве комментария в конце разговорника.

Ларамца, администрация НОХЧАЛЛА.com

Мы запустили новый проект — Ишкола — курсы чеченского языка онлайн.

Видео:Зара Хайдарова – Дахаран туьйра. Чеченский и Русский текст.Скачать

Зара Хайдарова – Дахаран туьйра. Чеченский и Русский текст.

Приветствия на чеченском

Дружба. ДоттагІалла.

Добро пожаловать. Марша догІийла.

Здравствуйте. Маршалла хуьлда.

Доброе утро. Іуьйре дика хуьлда.

Скажите, пожалуйста. Алахьа (мн.ч. — алийша)

Спасибо. Баркалла.

Подождите. Собар де.

Минутку. КІеззиг собар де (хІинцца).

Знаете ли вы? Хаьий те шуна?

Извините Бехк ма билла.

Да. ХІаъ.

Видео:#1 ЧЕЧЕНСКИЙ С НАДЕЙ | Топ-3 самых популярных вопросов✨Скачать

#1 ЧЕЧЕНСКИЙ С НАДЕЙ | Топ-3 самых популярных вопросов✨

В дороге

В пути. Новкъахь.

Вокзал. Вокзал.

Поезд. ЦІерпошт.

Вагон. Вагон.

Свободно. ПаргІат, паргІат ву.

Занято. Мукъа вац (яц, бац, дац).

Автобус. Автобус.

Водитель. Лелорхо, йигархо.

Легковая машина. ТІехуу машен.

Чемодан. Чамда.

Портфель. Портфель.

Сумка. ТІоьрмаг.

Пальто. Палто.

Шляпа. Куй.

Гостиница. ХьешацІа, гостиниц.

Этаж. Г1ат

Комната. Чоь.

Ключ. ДогІа.

Ванная. Ваннин чоь.

Туалет. ХьаштагІа.

Телевизор. Телевизор.

Ресторан. Ресторан

Официант. Официант.

Стол. Стол.

Стул. Г1ант.

Тарелка. Бошхап.

Нож. Урс.

Вилка. МІара.

Ложка. Іайг.

Чашка. Кад.

Стакан. Стака.

Пепельница. Чимтосург.

На здоровье. Могушаллина, хьанал хуьлда.

Хлеб. Кхаллар, бепиг.

Соль. Туьха.

Молоко. Шура.

Кефир. Йетта шура.

Вода. Хи.

Видео:Слова на чеченском языкеСкачать

Слова на чеченском языке

В городе

Город. ГІала.

Дом. ЦІа.

Налево. Аьрру агІор.

Направо. Аьтту агІор.

Прямо. Нийсса, дуьххьал, дуьххьалдІа.

Близко. Уллаьхь.

Далеко. Гена ду.

Видео:Айза Гамаева"Нана"Супер Новинка 2022😍Текст✅️Скачать

Айза Гамаева"Нана"Супер Новинка 2022😍Текст✅️

На почте

Почта. Пошта.

Письмо. Кехат.

Конверт. Конверт.

Открытка. Открытка.

Почтовая марка. Почтови марка.

Телеграмма. ЗІе, телеграмм.

Видео:4 СЛОВА ЛЮБИМЫЕ ДЛЯ АЛЛАХА (на чеченском)Скачать

4 СЛОВА ЛЮБИМЫЕ ДЛЯ АЛЛАХА (на чеченском)

В магазине

Магазин. Туька.

Универмаг. Универмаг.

Есть ли у вас? Шугахь юй те?

Сколько стоит? ХІун мах бу? ХІун доьху?

Можно ли примерить? Юста мегий те?

Велико. Йоккха ю.

Мало. Жима ю/КІезигду (ю).

Дорого. Еза ю.

Дешево. Йорах ю.

Сувенир. Сувенир.

Видео:Тамила Сагаипова - Нана. Чеченский и Русский текст.Скачать

Тамила Сагаипова - Нана. Чеченский и Русский текст.

Цвета

Цвета. Беснаш.

Белый. КІайн.

Серый. Сира.

Светлый. Сирла.

Темный. Бодане.

Желтый. Можаниг.

Коричневый. Боьмаша(ниг).

Видео:Луиза Умарова - ГIийла ойла. Чеченский и Русский текст.Скачать

Луиза Умарова - ГIийла ойла. Чеченский и Русский текст.

О времени

Время. Хан.

Который час? Маса сахьт даьлла?

Сейчас. ХІинцца.

Раньше. Хьалха.

Когда. Маца.

Где? Мичахь?

День. Де.

Час. Сахьт.

Неделя. КІира.

Месяц. Бутт.

Год. Шо.

Сегодня. Тахана.

Вчера. Селхана.

Завтра. Кхана.

Утром. Іуьйранна.

Днем. Дийнахь.

Вечером. Сарахь.

Ночью. Буса/буьйсан.

Видео:Чеченская колыбельная / Chechen lullabyСкачать

Чеченская колыбельная / Chechen lullaby

Дни недели на чеченском

Понедельник. Оршот.

Вторник. Шинара.

Среда. Кхаара.

Четверг. Еара.

Пятница. ПІераска.

Суббота. Шот.

Воскресенье. КІиранде.

Видео:Тамила Сагаипова - Безаман лай. Чеченский и Русский текст.Скачать

Тамила Сагаипова - Безаман лай. Чеченский и Русский текст.

Семья

Семья. Доьзал.

Есть ли у Вас семья? Хьан доьзал буй?

Отец. Да.

Мать. Нана.

Брат. Ваша.

Сестра. Йиша.

Муж. Мар, майра.

Жена. Зуда.

Сын. КІант, воІ.

Дочь. ЙоІ.

Дедушка. Деда, ненда

Бабушка. Денана, ненанана.

Дядя. Ваша, деваша, ненаваша.

Видео:Макка Межиева - Шаьлган берам. Чеченский и Русский текст.Скачать

Макка Межиева - Шаьлган берам. Чеченский и Русский текст.

Профессии

Профессия. Корматалла.

Рабочий. Белхало.

Служащий. Пуллакххо.

Врач. Лор.

Инженер. Инженер.

Техник. Техник.

Архитектор. Архитектор.

Преподаватель. Хьехархо.

Студент/учащийся. Дешархо.

Земледелец. Латталелорхо.

Видео:Петимат Еснакаева - Хаза бIаьргаш. Чеченский и Русский текст.Скачать

Петимат Еснакаева - Хаза бIаьргаш. Чеченский и Русский текст.

Общие фразы для общения на чеченском

Язык. Мотт.

Говорите Вы по-русски? Хьуна оьрсийн мотт хаьий?

Я говорю по-немецки, по-английски, по французски, по-шведски. Аса дуьйцу немцойн, английски, французийн, шведийн меттанашкахь.

Разговор. Къамел, хабар.

Курите ли Вы? Ахь цигаьрка узий?

Спасибо, я не курю. Баркалла, аса ца узу.

Есть ли у Вас спички? Сирникаш юй хьоьгахь?

Были ли Вы в СССР, в Москве, в Ленинграде? СССР-ехь, Москавахь, Ленинградехь хиллий хьо?

Приезжайте к нам. Тхо долчу вола.

Дайте Ваш адрес. Хьайн адрес лохьа.

Вот мой адрес. Сан адрес хІара ду.

Я хотел(а) бы подарить Вам этот значок, эту карточку. Суна лаьъа хьуна совгІатама хІара значок, хІара сурт дала.

Танцуете ли Вы? Хьо хелхаволий (хелхайолий)?

Вы хорошо танцуете. Хьо дика хелхаволу (хелхайолу).

Любите ли Вы танцевать? Хелхавала лаьий хьуна? Любители ли Вы музыку? Эшарш езий хьуна?

Любите ли Вы театр? Театр езий хьуна?

Любите ли Вы кино? Кино езий хьуна?

Любите ли Вы спорт? Спорт езий хьуна?

Любите ли Вы книги? Книгаш езий хьуна?

Я не говорю по-чеченски. Ас нохчийн маттахь ца дуьйцу.

Сколько стоит? ХІун мах бу?

Пожалуйста, можно сделатьс скидку? Мах лахбан мегар дацара?

Напишите цену, пожалуйста. Мах язбехьа.

Прошу Вас. Дайте мне ключ от комнаты. ЦІийнан догІа лоха соьга.

Прошу Вас, разбудите меня в семь часов. Ас доьху хьоьга, со самаваккхахьа ворх сахьт даьлча.

Я хотел бы принять душ. Суна луур дара душа кІел лийча.

Который час? Маса сахьт даьлла?

Видео:Популярные фразы чеченского языкаСкачать

Популярные фразы чеченского языка

При прощании

До свидания. Марша Іайла!

Я плохо себя чувствую. Со могуш вац

Я хотел бы позвонить… Суна телефон тоха луур дара…

Добрый день! Де дика хуьлда!

Добрый вечер! Суьйре дика хуьлда!

Спокойной ночи! Буьйса декъал хуьлда!

Спасибо. Баркалла.

Как Вас зовут? Хьан цІе хІун ю?

Скажите пожалуйста, где улица Мансура? Алахьа, Мансура урам мичахь бу?

На какой улице живете Вы? Хьо муьлхачу урамехь 1аш ву(ю)?

Видео:Лариса Иризиева - Дигийша тхо маре. Чеченский и Русский текст.Скачать

Лариса Иризиева - Дигийша тхо маре. Чеченский и Русский текст.

Числа на чеченском

1. Цхьаъ.

2. Шиъ.

3. Кхоъ.

4. Диъ,

5. Пхиъ.

6. Ялх.

7. ВорхІ.

8. БархІ.

9. Исс.

10. Итт.

11. Цхьайтта.

12. Шийтта.

13 Кхойтта.

14. Дейтта.

20.Ткъа.

30. Ткъе итт.

100. БІе.

1000. Эзар.

Видео:#1 ЧЕЧЕНСКИЙ С АНЕЙ | Изучаем чеченский языкСкачать

#1 ЧЕЧЕНСКИЙ С АНЕЙ | Изучаем чеченский язык

Качества

Хороший(ая). Дика(ниг).

Плохой(ая). Вон, вониг.

Красивый(ая). Хаза(ниг).

Некрасивый(ая). Хаза йоцу(орг)/воцург, ирча.

Видео:#2 ЧЕЧЕНСКИЙ С АНЕЙ | "Пал ма бийца" или 3 фразы для общения.Скачать

#2 ЧЕЧЕНСКИЙ С АНЕЙ | "Пал ма бийца" или 3 фразы для общения.

Местоимения

Я.Со/ас.

Ты. Хьо/ахь.

Он(а). Иза/Цо

Мы. Вай, тхо/оха, тхаьш

Вы. Шу/эша.

Возможно вам будет интересно

Тексты на чеченском языке

Чеченско-Русский словарь

приятно кагда знаеш традиций и язык тех с кем живеш на одной земле ведь по сути мы родные

Я рад что вы стремитесь к познаниям, прежде всего начните со своего языка.
Один чеченский поэт писал: «Я горд твоими познаниями других языков, если ты при этом не забыл свой язык» Это примерный перевод.

подскажите пожалуйста как будет именно в это время года на чеченском

научите пожалуйста чеченский язык хочу разговаривать свободно но не получается нохчи откликнитесь баркалла

Буду рада помочь. Зарета.

Ваалейкум ассалам я могу научить вас чеченскому языку.
И вы не ощибаетесь грозный очень красивый город

15-пхийта,16-ялхийта,17-вуьрхийта,18-берхийта,19-ткъаяссан,20-ткъа,21-ткъе ца1,22-ткъе шиъ,23-ткъе кхоъ,24-ткъе диъ,25-ткъе шиъ,26-ткъе пхиъ,27-ткъе ворх1,28-ткъе барх(борх1),29-ткъе ис)))))))

25 — ткъе пхиъ, 26 — ткъе ялх

Вверху написано же, что разговорник не данным сайтом составлялся:) и написано чтоб в комментарии писали любые ошибки, дополнения. В каком месте много ошибок тут?))

пожалуйста научите меня разговаривать по-чеченски, самостоятельно хочу общаться!

Интересная тема ) Всем кто хочет научиться,желаю терпения и усердия! 🙂

переводите прощу эти слова. Это не имеет уже значение

английски правильно Английский- ингалсан.

Как написать по чеченски, ( я заберу тебя скоро )

Ас кеста д1авуьгур ву (муж.р.) хьо.

Ас кеста д1аюьгур ю (жен.р.) хьо.

а всем привет,и много безам)

Здравствуйте! в газетной статье попалось, что русских в Чечне называют «хаски». В словаре такого слова не нашёл. Как оно правильно пишется по-чеченски и как это слово произошло?

Сергей, у нас конкретно русских правильней называть «оьрсий», однако этот термин мало кто использует, в основном говорят «г1аскхи», но литературным «г1аскхи» не является.

как связаться с администратором данного сайта?

В конце страницы есть форма обратной связи «Напишите нам». Или общий адрес сайта info@nohchalla.com

Хьо и хьан тухаш ву? Ма велахь! Сун ч1ог1а дукха беза нохччийн мотт, со и 1амо г1ерташ ву.

я очень хорошо знаю чеченский язык потомушто я чеченка

Как будет «сколько те бе лет»

Что означает Ма таг вац хьо

это оскорбительное «ты не мужчина!»

означает «ты не мужик»

буквально — «сильная» (ю — жен., ву — муж., ду / бу — сред.), далее — по контексту, может означать «очень», о чем-нибудь в женском роде

А НЕ ЛУЧШЕ ТЕБЕ БУДЕТ СВОЙ РУССКИЙ ВЫУЧИ
ТЬ?

«ах со лара ёй?» — «ты считаешься со мной / уважаешь меня?»
или: «со х1ун езаш юй?» — «я тебе нужна / ты любишь меня?»

хьа марин бахи ахъ- как переводится?)

Как читается 1 в слове

«1» или «I» — не читаются, а придают гортанность некоторым звукам. Нечто похожее, но не столь выраженное, есть в русском языке — как произносят букву «г» в некоторых регионах России и на Украине.

Дел рез хуьл что такое, скажите пожалуйста

«Дел рез хуьл» — буквально: «пусть Всевышний будет доволен тобой», по смыслу: «спасибо / благодарю / молодец! …»

1)Хаъял миа кхана
2)Ас хьа суна
3)Акхьа ги1аз
Переведите,пожалуйста!

это не чеченские слова

как по Чеченски будет как вас зовут? зарание спасибо.

а можно мне быстро перевести,- а я дарю тебе наш снег,белый белый,чиистый чистый,у вас такого нет)

кто может обучить чеченскому языку?)

http://i-shkola.com тут есть репетиторы дистанционно)

Подскажите пожалуйста, как по чеченски будет «вы такие хорошие.»

это не чеченские слова

Как сказать :» Красивая фотография»

Как на чеченском будет чёрт ты?

Как будет киньте мне 500 рублей на киви

Скорее всего, такого слова у нас нет. Змея по-чеченски — боьхалла.

Извините,как будет на чеченском сестренка я тебя люблю

Не ручаюсь за правильное написание, но произносится так: «Хьо сун (дукх — много, очень) ез са йиш».

здравствуйте. «с праздником наурыз» как переводится по чеченский. у нас просто соревнование. и мы представляем Чечню. помогите пожалуйста

Наурыз дез денца декъал до шу

Как написать : от меня привет( маршал) передавай

Соьгар маршал ло цуьнг

Здравствуйте! Для тех кто изучает чеченский язык, рекомендую мои видео в ютуб. В данном случае песня Тамары Дадашевой — Нохчи машар бе вай! С оригинальным текстом и подстрочным переводом на русском языке.

Я от них привет передаю тебе.
Ас цаьргара маршалла ло хьоьга.

От меня привет передавай.
Соьгара маршалла лолахь.

Салам как будет на чеченском РОДИТЕЛИ? САЛАМ ИЗ БАКУ ВАМ)

А зачем вам этот язык?

Переведите пожалуйста.
Ген ду вайш

Далеко / далеки мы (друг от друга, или оба вместе от чего-либо).

Есть похожая связка слов «гур ду вай» — увидимся (мы).

Как будет на чеченском ноль?

В помощь изучающим чеченский язык.

Салам, всем. Как правильно написать по чеченски: «Да, мы там будем, брат!»?
Благодарю.

«х1аъ,тхо цигахь хир ду,брат!»

-«Х1аъ,тхо цигахь хира ду хьуна,сан ваша!»-,»Да,мы там будем,мой брат»

Чеченские пословицы от «Т» до «У». С подстрочным переводом.

Не правильно переводит. Здесь не показ. глубина и выразит этих выражений.

Аймани Айдамирова — Х1ай лепа дашо малх. Чеченский и русский текст.

Помогите пожалуйста, как на чеченской будет :»я тебя люблю «?

Девушка — парню:
Я тебя люблю / ты мне нравишься.
Суна хьо веза.

Если разлюбила то:
Я тебя не люблю.
Суна хьо ца веза.

Парень — девушке:
Я тебя люблю.
Суна хьо еза.

Я тебя не люблю.
Суна хьо ца еза.

как будет от девушки к парню я тя лю

Помогите пожалуйста как будет
«Передаю привет брату из из Чечни»

Из Чечни привет передаю брату.
Нохчийчуьра маршалла ло вешега.

Помогите пожалуюста как переводиться мегаргда

мегаргда-хорошо(на ингушском и чеченском)

1а дик йойл.
1 — звук этой буквы сложно объяснить. Потому я записал и скинул на файлообменник: http://файлообменник.рф/jskbmulgwuvl.html
Это фраза по смыслу означает «до свиданья» и может употребляться как и в русском языке и к той, и другой стороне.

-1а дик йойл хьа/шу (необязательно добавлять, но будет вежливее). До свиданья (тебе/вам || ед./множ.).
-1а дика Дала йойла! До свиданья (этот ответ не меняется при любых обстоятельствах).

Прямой перевод:
-Жить хорошо будетпожелать тебе/вам.
-Жить хорошо Бог будетпожелать.

вообще потрясающий ответ. спасибо)

прямой перевод(спина твоего отца(

Напишите пожалуйста на чеченском правильно это кажется скороговорка Произносится примерно так цкъа эчиг очкъила ах, как то так

В помощь изучающим чеченский язык: текст с переводом, произношение.
В песне, местами, приходится сокращать перевод. Если что не ясно — спрашивайте.
Зули Хусиева — Ирсе ю. (Нохчийн а, оьрсийн а текст)

Транскрипции не хватает

А какая разница между хьо и ахь?

Пожалуйста, подскажите дословный перевод «эшеду беллах». И относится ли к чеченскому языку выражение «чабодза». Если да, буду также признательна за перевод.

Спасибо Вам за отклик, Layla! Ашх1аду биллах1и — это устойчивое выражение в обыденной речи? Например, что-то вроде «даст Господь»? Или нет такого выражения — и Вы дали мне просто дословный перевод возможного сочетания слов?. Вы сказали, что таким словом, как написано у меня, заменяют матерное слово. Вы не могли бы уточнить, что оно означает, это матерное, в каких случаях употребляется?

И по 2-му слову: я спрашивала о слове «чабоДза». Такого Вы, наверное, не слышали. Не в качестве имени — а в качестве резкого эмоционального определения, нарицательное. Спасибо заранее!

Добрый вечер. А как по-чеченски будет: Я же прав, брат!? Спасибо

Будет так (никогда не обманывай тех кто в тебя верит)

переведите пж что значит (болш бузуда берш кхи да мел верг)

Только надо написать все правильно. Т.е. — Болш бу — зуда, бераш, кхин д1а мел верг а.

Не подскажете пожалуйста, как будет на Чеченском : Я ухожу любимый, скоро буду.

Со д1айоьда, сан везар, кеста юг1а-йог1ар ю со

Шадег Гал даькханкъ ахь

Как на чеченском будет «закон»

Низам — это порядок. Низаман сацам — закон.

К1инт1ер вал хьо хьеварн

Источник

Поделиться или сохранить к себе:
Технологии | AltArena.ru
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.