Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре Языки

Видео:Позор Чеченского народа(кхонохи д1а баьл Зам)Скачать

Позор Чеченского народа(кхонохи д1а баьл Зам)

Сочинение на ингушском языке гуьйре: Сочинение по родному языку «Гуьйре»Сочинение по родному языку «Гуьйре»

Сочинени: «Гуьйре»

1алашо: суьрта т1ехь гушдерг йозанца билгалдан 1амор; суьрта т1ехь гушдолчух лаьцна шена хетарг ала 1амор; суртдиллархочо дагалаьцначух кхета 1амор;суьртах лаьцна дийца 1амор.

Просмотр содержимого документа
«Сочинение по родному языку «Гуьйре»»

1алашо: суьрта т1ехь гушдерг йозанца билгалдан 1амор; суьрта т1ехь гушдолчух лаьцна шена хетарг ала 1амор; суртдиллархочо дагалаьцначух кхета 1амор;суьртах лаьцна дийца 1амор.

-Бераш вай тахана язйийр ю суьртех лаьцна сочинении «Гуьйре»

3. Сурт довзийтар (аг1о 24)

-Шеран муьлха зама ю суьрта т1ехь гойтуш? (Г1уьйре)

-Стенгахь гойтуш ю гуьйре? (Гуьйре лаьмнашкахь ю)

-Муьлхачу басаршца гайтина суртдиллархочо гуьйре? (Кхоьлинчу суьрташца)

-Муха хетало дагна и сурт гича? (Синаттаме хетта)

-Муха де ду гайтинарг? (Шийла )

-Х1ун ю хьоькхуш? (Шийла мох бу хьоькхуш)

-Стенах хаьа иза? (Диттийн гаьннаш ду метах хьуьйш сана)

-Х1унда? (Малх хьожучу аг1ор баьццара ю, 1индаг1 долчу аг1ор мокха ю )

-Муха ду лаьмнийн баххьаш? (Лаьмнийн баххьаш к1айделла ду)

-Х1унда? (Лаьмнашка ло тесна)

-Стенга оьху г1арг1улеш? (Г1арг1улеш бовхачу махкашка д1аоьху)

-Муха ю стигал? (Стигал кхоьлина ю)

-Х1ун ю 1аламехь курра лаьтташ? (1аламехь лаьтташ ю кагъелла б1оов)

-Х1унда ю кагъелла? (И меттиг д1атесна меттиг ю, адамаша куьг ца тохаре терра йоьхна б1ов)

-Х1ун хилла хир ю кху меттехьшира заманчохь? (Шира заманчохь нохчийн юрт хилла хир ю цигах.?)

-Стенах хиир шуна? (1аламехь лаьтташ ю б1ов)

-Х1унда ю кагъелла? (И меттиг д1атесна меттиг ю, адамаша куьг ца тохаре терра йоьхна б1ов)

-Муха ойла кхоллало суьрте хьаьжча? (Г1айг1ане )

4.Сочинени язъян кечам бар.

-Муха йолор ю сочинении? (Т1екхаьчна дашо гуьйре)

-Муха ю стигал? (Стигал кхоьлина ю)

-Х1ун эр яздийр ду 1аламах лаьцна? (1аламех бу хийцамаш. Дитташ т1ера г1аш мажделла. Басешкахь йолу бецаш макхъелла. )

-Х1ун ю д1о т1ехьа гуш? (Д1о т1ехьа гуш лаьмнаш ду. Церан баххьаш к1айдина тесначу лайно)

-Х1ун эр ду г1арг1улех лаьцна? (Г1арг1улеш д1аоьху бовхачу махкашка)

— Х1ун эр дара аша гуш йолчу б1авнах лаьцна? (Цу г1айгачу суьтехь гуш ю шира б1ов. Иза йоьхна ю)

-Муха дог ойла кхоллало шун суьрте хаьвсича? (Сурте хьаьжча г1айгане хуьлу.

а) Сочиненин х1оттам таллар.

-Маса дакъа хир ду вайн сочиненин? (Диъ)

-Х1ун яздийр ду хьалхарчу декъе? (Гуьйренан 1аламах лаьцна)

-Х1ун яздийр ду кхоалг1ачу декъе? (Ширачу б1овх лаьцна)

-Йоьалг1ачу? (Шена хетарг суьртах лаьцна)

-Муха доло деза х1ора дакъа? (Доккхачу элпаца)

Источник

Видео:СОЧИНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОГО ШКОЛЬНИКАСкачать

СОЧИНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОГО ШКОЛЬНИКА

Сочинение на ингушском языке гуьйре: Сочинение по родному языку «Гуьйре»Сочинение по родному языку «Гуьйре»

Сочинени: «Гуьйре»

1алашо: суьрта т1ехь гушдерг йозанца билгалдан 1амор; суьрта т1ехь гушдолчух лаьцна шена хетарг ала 1амор; суртдиллархочо дагалаьцначух кхета 1амор;суьртах лаьцна дийца 1амор.

Просмотр содержимого документа
«Сочинение по родному языку «Гуьйре»»

1алашо: суьрта т1ехь гушдерг йозанца билгалдан 1амор; суьрта т1ехь гушдолчух лаьцна шена хетарг ала 1амор; суртдиллархочо дагалаьцначух кхета 1амор;суьртах лаьцна дийца 1амор.

-Бераш вай тахана язйийр ю суьртех лаьцна сочинении «Гуьйре»

3. Сурт довзийтар (аг1о 24)

-Шеран муьлха зама ю суьрта т1ехь гойтуш? (Г1уьйре)

-Стенгахь гойтуш ю гуьйре? (Гуьйре лаьмнашкахь ю)

-Муьлхачу басаршца гайтина суртдиллархочо гуьйре? (Кхоьлинчу суьрташца)

-Муха хетало дагна и сурт гича? (Синаттаме хетта)

-Муха де ду гайтинарг? (Шийла )

-Х1ун ю хьоькхуш? (Шийла мох бу хьоькхуш)

-Стенах хаьа иза? (Диттийн гаьннаш ду метах хьуьйш сана)

-Х1унда? (Малх хьожучу аг1ор баьццара ю, 1индаг1 долчу аг1ор мокха ю )

-Муха ду лаьмнийн баххьаш? (Лаьмнийн баххьаш к1айделла ду)

-Х1унда? (Лаьмнашка ло тесна)

-Стенга оьху г1арг1улеш? (Г1арг1улеш бовхачу махкашка д1аоьху)

-Муха ю стигал? (Стигал кхоьлина ю)

-Х1ун ю 1аламехь курра лаьтташ? (1аламехь лаьтташ ю кагъелла б1оов)

-Х1унда ю кагъелла? (И меттиг д1атесна меттиг ю, адамаша куьг ца тохаре терра йоьхна б1ов)

-Х1ун хилла хир ю кху меттехьшира заманчохь? (Шира заманчохь нохчийн юрт хилла хир ю цигах.?)

-Стенах хиир шуна? (1аламехь лаьтташ ю б1ов)

-Х1унда ю кагъелла? (И меттиг д1атесна меттиг ю, адамаша куьг ца тохаре терра йоьхна б1ов)

-Муха ойла кхоллало суьрте хьаьжча? (Г1айг1ане )

4.Сочинени язъян кечам бар.

-Муха йолор ю сочинении? (Т1екхаьчна дашо гуьйре)

-Муха ю стигал? (Стигал кхоьлина ю)

-Х1ун эр яздийр ду 1аламах лаьцна? (1аламех бу хийцамаш. Дитташ т1ера г1аш мажделла. Басешкахь йолу бецаш макхъелла. )

-Х1ун ю д1о т1ехьа гуш? (Д1о т1ехьа гуш лаьмнаш ду. Церан баххьаш к1айдина тесначу лайно)

-Х1ун эр ду г1арг1улех лаьцна? (Г1арг1улеш д1аоьху бовхачу махкашка)

— Х1ун эр дара аша гуш йолчу б1авнах лаьцна? (Цу г1айгачу суьтехь гуш ю шира б1ов. Иза йоьхна ю)

-Муха дог ойла кхоллало шун суьрте хаьвсича? (Сурте хьаьжча г1айгане хуьлу.

а) Сочиненин х1оттам таллар.

-Маса дакъа хир ду вайн сочиненин? (Диъ)

-Х1ун яздийр ду хьалхарчу декъе? (Гуьйренан 1аламах лаьцна)

-Х1ун яздийр ду кхоалг1ачу декъе? (Ширачу б1овх лаьцна)

-Йоьалг1ачу? (Шена хетарг суьртах лаьцна)

-Муха доло деза х1ора дакъа? (Доккхачу элпаца)

Источник

Видео:Дашо гуьйреСкачать

Дашо гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре: Сочинение по ингушскому языку на тему «Наьна сатем»Сочинение по ингушскому языку на тему «Наьна сатем»

Сочинени. « Лорабе наьна сатем».

Эггара хьалха вай оалаш дола дош «нана» да. Цу деша ма1ан а, чулоацам а геттара к1оарга ба. Нана я вай эггара хьамсара йола саг. Цунца нийсалургволаш цхьаккха саг вац.

Са нана даиман тхога хьожаш я. Из 1охайна в1алла б1аргагац тхона. 1уйран тхо деррига бераш х1ама даийта, ц1ена х1амаш т1айиха школе дохийта цо. Чудаьхкача а хьожа из тхога, ший мела йола ха тхога хьожаш йоаю цо. Цудухьа тхо дерригаш цунга хьажа декхарийла да. Из деррига кхетадеш со а хьож сай нанна новкъостал де. Цо к1езига-мукъа сало1аргдолаш. Ц1аг1а де дезар ду аз, цул совг1а, сай нанас саготтадергдоацаш, дика деш хьож со. Из ч1оаг1а раьза хул сона.

Нанна хам баь вай даргдац. Х1аьта дукха къахьега деза вай цун сатем лорабе аьнна. вай декхар да из.

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Номер материала: ДБ-256217

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Видео:Ма борш вац и вамСкачать

Ма борш вац и вам

Сочинение на ингушском языке гуьйре: Оставьте свой комментарийОставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Видео:Йиша воши ду ❤❤😭😭Скачать

Йиша воши ду ❤❤😭😭

План по чеченскому языку СОЧИНЕИ ГУЬЙРЕ

1алашо: суьрта т1ехь гушдерг йозанца билгалдан 1амор; суьрта т1ехь гушдолчух лаьцна шена хетарг ала 1амор; суртдиллархочо дагалаьцначух кхета 1амор;суьртах лаьцна дийца 1амор.

-Бераш вай тахана язйийр ю суьртех лаьцна сочинении «Гуьйре»

3. Сурт довзийтар (аг1о 24)

-Шеран муьлха зама ю суьрта т1ехь гойтуш? (Гуьйре)

-Стенгахь гойтуш ю гуьйре? (Гуьйре лаьмнашкахь ю)

-Муьлхачу басаршца гайтина суртдиллархочо гуьйре? (Кхоьлинчу суьрташца)

-Муха хетало дагна и сурт гича? (Синаттаме хетта)

-Муха де ду гайтинарг? (Шийла )

-Х1ун ю хьоькхуш? (Шийла мох бу хьоькхуш)

-Стенах хаьа иза? (Диттийн гаьннаш ду метах хьуьйш сана)

-Х1унда? (Малх хьожучу аг1ор баьццара ю, 1индаг1 долчу аг1ор мокха ю )

-Муха ду лаьмнийн баххьаш? (Лаьмнийн баххьаш к1айделла ду)

-Х1унда? (Лаьмнашка ло тесна)

-Стенга оьху г1арг1улеш? (Г1арг1улеш бовхачу махкашка д1аоьху)

-Муха ю стигал? (Стигал кхоьлина ю)

-Х1ун ю 1аламехь курра лаьтташ? (1аламехь лаьтташ ю кагъелла б1оов)

-Х1унда ю кагъелла? (И меттиг д1атесна меттиг ю, адамаша куьг ца тохаре терра йоьхна б1ов)

-Х1ун хилла хир ю кху меттехьшира заманчохь? (Шира заманчохь нохчийн юрт хилла хир ю цигах.?)

-Стенах хиир шуна? (1аламехь лаьтташ ю б1ов)

-Х1унда ю кагъелла? (И меттиг д1атесна меттиг ю, адамаша куьг ца тохаре терра йоьхна б1ов)

-Муха ойла кхоллало суьрте хьаьжча? (Г1айг1ане )

4.Сочинени язъян кечам бар.

-Муха йолор ю сочинении? (Т1екхаьчна дашо гуьйре)

-Муха ю стигал? (Стигал кхоьлина ю)

-Х1ун эр яздийр ду 1аламах лаьцна? (1аламех бу хийцамаш. Дитташ т1ера г1аш мажделла. Басешкахь йолу бецаш макхъелла. )

-Х1ун ю д1о т1ехьа гуш? (Д1о т1ехьа гуш лаьмнаш ду. Церан баххьаш к1айдина тесначу лайно)

-Х1ун эр ду г1арг1улех лаьцна? (Г1арг1улеш д1аоьху бовхачу махкашка)

— Х1ун эр дара аша гуш йолчу б1авнах лаьцна? (Цу г1айгачу суьтехь гуш ю шира б1ов. Иза йоьхна ю)

-Муха дог ойла кхоллало шун суьрте хаьвсича? (Сурте хьаьжча г1айгане хуьлу.

а) Сочиненин х1оттам таллар.

-Маса дакъа хир ду вайн сочиненин? (Диъ)

-Х1ун яздийр ду хьалхарчу декъе? (Гуьйренан 1аламах лаьцна)

-Х1ун яздийр ду кхоалг1ачу декъе? (Ширачу б1овх лаьцна)

-Йоьалг1ачу? (Шена хетарг суьртах лаьцна)

-Муха доло деза х1ора дакъа? (Доккхачу элпаца)

5. Сада1аран миноташ.

(Бераша шаьш язйо сочинении)

-Х1ун керланиг хии шуна?

8. Ц1ахь бан болх балар.

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Номер материала: ДБ-1622859

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Видео:пекьара вуСкачать

пекьара ву

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Видео:Ингуши | Ингушский языкСкачать

Ингуши | Ингушский язык

Сочинени «Доттаг1а». Г1алг1ай мотт. Ингушский язык.

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Описание презентации по отдельным слайдам:

Суртех сочинени язъяр 3 класс » Доттаг1а»

Мича, маца хиннад сурта т1а дувцар? Мишта я ара хаоттам? Фуй сурта т1а хьархарча плана т1а гуш яр? Фу хьал да ж1але к1азилгага? Х1ана? Фу хургда аьнна хет шоана д1ахо?

Мала хиннав юхег1олла д1аводаш? Мишта хьахьокх суртахочо неший хьал? Фу хургда аьнна хет шоана д1ахо? Оаш фу дергдар?

Мича йихьай йи1игаша к1азилг? Сен уйла еш я йи1игаш? Фу даьд цар ж1але к1азилга из шоаш ц1аг1а чуеча? Х1ана тиллай цар цунна «Доттаг1а аьнна ц1и?

Фу хилар ж1але к1азилга? Фу хьал дар нешашка7

Хьадувца дувцар укх суртех лаьца, арг1анца сюжет а оттадеш.

Эша дешаш. Синонимаш. Дог1а доаг1аш, йоачан йолаш, т1аьда, хотт болаш. Цхьаь диса, ц1увзаш, г1айг1ане, т1оададаь, къахетам бехаш санна

Йи1игашта ц1ераш тахка! Б1аргадайра, зийра, къахийтар, цецъяьлар. Ж1але к1азилг, з1амига ж1алиг, мискинг, корадаьр.

Г1адъяха, догг1оздаьнна, раьза йолаш. Лувчаяь, йокъаяь, юзайир.

Фу хьех вайна укх суртийсюжето?

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Сочинение на ингушском языке гуьйре

Номер материала: ДБ-730216

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Видео:гуьйре.Скачать

гуьйре.

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

📹 Видео

#1 ЧЕЧЕНСКИЙ С АНЕЙ | Изучаем чеченский языкСкачать

#1 ЧЕЧЕНСКИЙ С АНЕЙ | Изучаем чеченский язык

Сын написал сочинение на 5/5Скачать

Сын написал сочинение на 5/5

Ма к1ант ю иСкачать

Ма к1ант ю и

Яр Ху ДуСкачать

Яр Ху Ду

гуйреСкачать

гуйре

Сом д1а г1ур вуСкачать

Сом д1а г1ур ву

Д1авала 1овдал ч1ог1 элир🤣🤣🤣Скачать

Д1авала 1овдал ч1ог1 элир🤣🤣🤣

Фокус сын Рамзана КадыроваСкачать

Фокус сын Рамзана Кадырова

Что спасет Армению. Контуры региональной безопасностиСкачать

Что спасет Армению. Контуры региональной безопасности

#2 ЧЕЧЕНСКИЙ С АНЕЙ | "Пал ма бийца" или 3 фразы для общения.Скачать

#2 ЧЕЧЕНСКИЙ С АНЕЙ | "Пал ма бийца" или 3 фразы для общения.

ЭТУ ПЕСНЮ СЛУШАЛ КАЖДЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ ЧЕЧЕНЕЦ Генахь Езар Хьена ю ШуСкачать

ЭТУ ПЕСНЮ СЛУШАЛ КАЖДЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ ЧЕЧЕНЕЦ Генахь Езар Хьена ю Шу

19 ноября 2020 г.Хинцам хьо неха нус хилла😭💔Скачать

19 ноября 2020 г.Хинцам хьо неха нус хилла😭💔
Поделиться или сохранить к себе:
Технологии | AltArena.ru
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.